Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Kniha Vyrovnanosť a pokoj ukazuje, že pribúdajúci vek je jedným z najúžasnejších Božích darov

Vydavateľstvo Slovo medzi nami v týchto dňoch vydáva knihu Vyrovnanosť a pokoj s podtitulom Spiritualita pribúdajúcich rokov. Jej autori Jim McManus a Stephanie Thornton sa v nej úprimne pozerajú na každý aspekt staroby, a zároveň ukazujú, že pribúdajúci vek je jedným z najúžasnejších Božích darov – čas na skutočný duchovný rast.

Kniha hovorí o tom, že staroba nie je strata času, ale že strata zdravia, mladíckeho elánu, práce, ktorá bývala podstatou našej identity, strata tých, ktorých sme mali radi, a možno aj strata mentálnych schopností, to všetko je priestor pre rast v duchovnej oblasti človeka. Každá kapitola obsahuje otázky na premýšľanie ako praktické cvičenie pri prehlbovaní nášho chápania starnutia a objavovaní, ako nás ovplyvňuje ako jednotlivcov. Kniha Vyrovnanosť a pokoj pomôže veriacemu aj neveriacemu, ktorý čelí starobe, ktorý sa zamýšľa nad tým, ako sa s ňou vyrovnať a tiež tomu, kto chce pochopiť, čím prechádzajú v procese starnutia jeho milovaní.

Knihu Jima McManusa a Stephanie Thornton Vyrovnanosť a pokoj preložila Zuzana Smatanová, má 184 strán a jej cena pri kúpe vo vydavateľstve Slovo medzi nami je 6,50 eur. Knihu je možné objednať na emailovej adrese slovo@smn.sk.

Jim McManus je kňaz, redemptorista a misionár milosrdenstva, rektor Centra spirituality Panny Márie v Perthe v Škótsku. Ostatných 30 rokov pôsobí v diele duchovnej obnovy ako kazateľ počas duchovných cvičení a misií, vedie kurzy duchovnej obnovy, workshopy a semináre o službe uzdravovania. Je autorom množstva kníh. V slovenčine vyšli jeho knihy Uzdravujúca moc sviatostíOdpustenie (spoluautorka S. Thornton). Stephanie Thornton je psychologička s 30-ročnou praxou skúmania ľudskej mysle a porozumenia, hodnôt, postojov a emócií. Publikovala množstvo kníh a článkov. Na katolícku vieru sa obrátila, keď viedla Katedru psychológie na Univerzite Sussex.

 

Príbuzné články:

Uzdravujúca moc sviatostí – Jim McManus

Poslaní ohlasovať evanjelium – Jim McManus

Neodporuj šťastiu – Matthew Kelly

Privilégium byť ženou – Alice von Hildebrand

Putovanie s Jonášom – Denis McBride

Skôr ako odídem – Peter Kreeft

Čím ma zaujal Ježiš – jedinečná audiokniha

Vrch prísľubov – Adam Szustak OP

Adam Szustak OP: Evanjelium pre nenormálnych

Vnútorný hlas lásky (Henri Nouwen)

Dagmar Kráľová: Mária, naša ozajstná sestra

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved