Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Jim McManus napísal novú knihu o ohlasovaní evanjelia

 

Redemptorists Publications, britské vydavateľstvo Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, vydáva novú knihu P. Jima McManusa CSsR „Poslaní ohlasovať evanjelium“. Kniha sa snaží povzbudiť farnosti a komunity, aby prebrali zodpovednosť za ohlasovanie evanjelia. Ako hovorí Pápež František, „všetci pokrstení sú misionárskymi učeníkmi“. Pred redemptoristami preto dnes stojí výzva, aby v srdciach laikov vzbudili tohto misijného ducha. Podtitul knihy vyjadruje úctu voči apoštolskej exhortácii otca novej evanjelizácie Svätého pápeža Pavla VI. Evangelii Nuntiandi (Ohlasovanie Evanjelia). Slovami Pápeža Františka ide o „najdôležitejší dokument, ktorý bol uverejnený od Druhého Vatikánskeho koncilu“.

 

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydalo dve knihy pátra Jima McManusa – Odpustenie a Uzdravujúca moc sviatostí – a pripravuje ďalšiu, ktorá sa venuje spiritualite pribúdajúcich rokov.
Zdroj: www.cssr.news

 

Príbuzné články:
Uzdravujúca moc sviatostí

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved