Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kniha CIVILIZÁCIA LÁSKY s odporúčaním pápeža Benedikta XVI.

Kniha CIVILIZÁCIA LÁSKY s odporúčaním pápeža Benedikta XVI. Pápež poznamenal, že kniha prišla v prozreteľnostnom momente dejín.

www.acivilizationoflove.com

Ak nerátame Sväté písmo a kresťanských klasikov, pápeži zriedkakedy veriacim odporučia nejakú knihu. Benedikt XVI. však urobil výnimku a dal nám do pozornosti knihu A Civilization of Love (Civilizácia lásky) od veľmajstra bratstva Kolumbových rytierov Carla Andersona. Na Slovensku už vyšli 3 knihy od tohto autora. Okrem Civilizácie lásky sú to knihy Panna Mária Guadalupská a Povolaní Milovať. Civilizácia lásky je knihou, ktorá je odpoveďou na výzvu k novej evanjelizácii.

V telegrame, ktorý v pápežovom mene poslal štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, Benedikt XVI. vyjadruje nádej, že kniha Carla Andersona Civilizácia lásky „oživí vernosť ku Kristovi a bohaté svedectvo o evanjeliu“. Pápežov telegram poslali do Rádia Vatikán, kde predstavovali taliansky preklad knihy. Predseda Pápežskej rady pre laikov kardinál Stanislaw Rylko označil toto dielo za „príručku pre katolíckych laikov, ktorí sa snažia budovať civilizáciu lásky“. Jezuita Federico Lombardi, riaditeľ Vatikánskej tlačovej kancelárie vyhlásil, že kniha je napísaná šikovne a zrozumiteľne a je veľmi užitočná „pre vzdelávanie laikov“. Chválil najmä otázky na zamyslenie na konci každej kapitoly.
Túto publikáciu napísal hlavný predstaviteľ najväčšej katolíckej organizácie v Cirkvi (Kolumbovi rytieri majú celosvetovo 1,7 milióna členov) a v Spojených štátoch sa stala bestsellerom. Spája v sebe učenie o civilizácii lásky pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI., a aplikuje ho na život laikov v rodinách a globalizovanom svete ako aj na etiku trhu a ochranu života.
Riaditeľ Vatikánskeho vydavateľstva salezián Giuseppe Costa verí, že táto kniha pomôže európskemu, a najmä talianskemu, čitateľovi uvedomiť si bohatstvo amerických katolíkov, o ktorom sa v starom svete vie len málo. „Vytyčuje niektoré oblasti duchovného života, v ktorých sa môžeme cvičiť a budovať svoje vnútorné a spoločenské ‚ja‘.“
Podnetom na uvedenie knihy o civilizácii lásky do Európskych kníhkupectiev bola ústredná výzva Jána Pavla II. a Benedikta XVI. – „práve dnes musíme hovoriť o kultúre a kresťanstve v Európe.“
Na prezentácii knihy rečnil aj Franco Miano, predseda Talianskeho katolíckeho hnutia, a John Thavis, hlava rímskej kancelárie Katolíckej spravodajskej služby.
Veľkosť udalosti podčiarkla účasť významných osobností, ako boli napríklad kardinál John Foley, veľmajster Rádu Božieho hrobu; kardinál Renato Martino, bývalý predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj; a veľvyslanci a diplomati viacerých krajín, vrátane moslimských.

Každú knihu od Carla Andersona ponúkame za cenu 3 €.

Objednať si ju môžete na 0948 440 037 alebo slovo@smn.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved