Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálna vizitácia redemptoristov

V pondelok sa v Juskovej Voli začala generálna vizitácia Provincie Bratislava – Praha a Viceprovincie Michalovce Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Za účasti generálneho vikára P. Alberta Eseverriho a generálneho konzultora P. Pedra Lopeza redemptoristi diskutujú o pláne reštrukturalizácie pre misiu, ktorý sa týka komunít po celom svete.

Generálne vizitácie sa uskutočňujú v komunitách redemptoristov na všetkých kontinentoch od XXV. generálnej kapituly, ktorá sa konala v októbri 2016. Počas tohto stretnutia majú všetci zúčastnení redemptoristi možnosť hovoriť o pokračujúcej reštrukturalizácii Kongregácie, o možnostiach, ako rekonfigurovať jej doterajšie štruktúry a provincie, aby sa tak zabezpečila dynamickejšia a plodnejšia apoštolská služba. Generálna vizitácia na Slovensku je poslednou, ktorá sa koná v Európe. V ďalšom týždni bude Bratislava hostiť Zhromaždenie Konferencie Európa – tzv. Asemblea. Na tomto stretnutí bude predstavený náčrt apoštolského plánu Konferencie Európa a postup reštrukturalizácie či rekonfigurácie jej jednotiek.

Bezprostredne po skončení generálnej vizitácie sa bude konať Misionársky kongres, na ktorom redemptoristi spolu s laickými partnermi v misii zhodnotia uplynulé obdobie, budú rozlišovať smer, akým by sa mala misijná činnosť uberať v budúcnosti a urobia potrebné rozhodnutia pre ďalšie plánovanie. Misionársky kongres bude viesť P. Michal Zamkovský.

Príbuzné články:

Generálna vizitácia v nemeckom meste Neustadt

Generálna vizitácia v škótskom meste Perth

Alberto Eseverri novým generálnym vikárom P. Brehla

Prebieha XXV. generálna kapitula

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved