Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Afrike sa redemptoristi a laici zamerali na výsledky

(Nairobi, 15. september 2017) –  Redemptoristická Kancelária solidarity pre Afriku a Madagaskar usporiadala v kenskom meste Nairobi týždňový seminár  o manažmente založenom na výsledkoch pre rozvojové projekty. Zúčastnili sa na ňom redemptoristi a spolupracovníci zapojení do implementácie rozvojových projektov z Konga, Mozambiku, Zimbabwe, Južnej Afriky, Írska a Kene.

Školenie bolo zamerané na tréning artikulovania žiadanej zmeny, spôsobu nastavenia cieľov – t.j. žiadených výsledkov a merania výsledkov a dosahu projektov. Napriek tomu, že teória mohla vyznieť komplikovane, zmysel školenia mal viesť k poukázaniu na veľmi praktický postup.

Jozef z Mozambiku povedal: „Myslím, že tento seminár môže spôsobiť veľkú zmenu ohľadom projektov na pitnú vody v Muvamba misii.“ Leon z Konga sa vyjadril takto: „Toto školenie poskytlo doteraz „chýbajúci“ článok v našej príprave. Teraz budem pristupovať k sponzorom s väčšou istotou.“

Účastníci reprezentovali rozličné fungujúce projekty v Afrike, týkajúce sa oblasti práce s tehotnými ženami, zdrojmi pitnej vody, hygienou, stavebníctvom a školstvom na prvom stupni.

Zdroj

Príbuzné články:

Školenie pre ekonómov v Afrike (jún 2017)

Angola – farské misie v Lobito (2017)

Pôsobenie redemptoristov v Afrike a na Madagaskare

P. Štefan Varecha na Madagaskare

Rieka Života v Keni (2013)

Patrik a Klára z Rieky Života v Keni (2017)

Páter Štefan Varecha o pôsobení na Madagaskare 

Vážna situácia v Burkina Faso

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved