Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Angola: farské misie v Lobito

Hoci viceprovincia Luanda (Angola) má málo členov a žiaden oficiálny misijný tím, od roku 2000 odpovedá na pozvania vykonať farské misie. Minimálne raz ročne redemptoristi z Angoly vyrážajú na ľudové misie do niektorej časti svojej krajiny. Sekretariát pre evanjelizáciu a spiritualitu koordinuje tieto aktivity. Odpovedá na pozvania, realizuje prípravné stretnutia a sprevádza prvú počiatočnú prípravnú fázu misií. V druhej fáze prebieha mesačná modlitbová kampaň za misie a evanjelizácia od dverí k dverám, ktorú vedú miestni laickí lídri. Tretia fáza je časom misionárskeho ohlasovania, ktoré trvá od 7 do 10 dní. Na misiách pôsobia redemptoristi s laickými misionármi. Ak je to potrebné, pomáhajú aj miestni diecézni kňazi.

Od 4. do 11. júna 2017 sa misie konali vo farnosti Najsvätejšej Trojice, v najdôležitejšom prístave v krajine, Lobito, v štvrti Compão a v jeho okolí. Spomedzi 8.500 miestnych obyvateľov je približne 7.400 katolíkov. 53 farských sektorov bolo rozdelených do 9 komunít, s ktorými sa misionári stretávali počas misií. Na misiách slúžilo 10 redemptoristov, 4 dicézni kňazi, 3 sestry Oblátky Najsvätejšieho Vykupiteľa (ktoré prišli s myšlienkou týchto misií), 3 Sixtínske sestry a 2 sestry Sv. Kataríny Sienskej (domorodá kongregácia). Sestry sa pastoračne angažujú v tejto farnosti. Na misiách pomáhali aj dvaja laici zo sekulárneho inštitútu sv. Vincenta a dvaja redemptoristickí laickí misionári.

Najdojímavejšou chvíľou pre mnohých bola procesia svetla, ktorá bola v piatok. Zúčastnilo na na nej všetkých 9 farských komunít. Počas nej odznela kázeň s témou „Svetlo sveta“. Deň sa skončil zasvätením sa Matke ustavičnej pomoci. Ďalším veľmi  dojímavým podujatím bola procesia „na lodiach“ s obrazom Matky ustavičnej pomoci. Uskutočnila sa v sobotu pozdĺž pobrežia. Táto pobožnosť sa hlboko dotkla mnohých rybárov, ktorí ju zažili prvýkrát. Záverečnú omšu 11. júna slúžil diecézny biskup. Počas nej vyslúžil 111 veriacim sviatosť birmovania. V sobotu bolo hodnotiace stretnutie. Zúčasntil sa na ňom biskup a 120 ľudí, ktorí boli do misijnej práce zapojení.

P. Albino Segunda, farár, okrem iného povedal o misiách, že: “Boli časom priblíženia sa aj k vzdialeným…prvé dve fázy misií boli potrebné na búranie bariér tým, že sme sa stretávali s ľuďmi. Tretia, oslavná fáza ohlasovania, zanechala stopu v srdciach ľudí a komunít. Ďalším krokom bude fáza konsolidácie miestnej komunity. Musíme nanovo premyslieť fungovanie a štruktúry pastoračnej starostlivosti o mladých.“

João Pedro Fernandes, CSsR

Zdroj

Príbuzné články:

PRÁCA V AFRIKE A MADAGASKARE – PASTORAČNÁ PRIORITA KONGREGÁCIE

Páter Brian Holmes o redemptoristickej misii v Mozambiku

Argentínski redemptoristi konali v júni 2014 v Mozambiku ľudové misie

Školenie ekonómov Afriky a Madagaskaru (2017)

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Po stopách bratov (Výjazd do Kene 2013 – Bohuš Živčák)

Patrik a Klára v Keni (2017)

Páter Štefan Varecha o pôsobení na Madagaskare 

Vážna situácia v Burkina Faso

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Prvé sľuby v Nigérii (2017) (ang.)

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved