Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Turíčna novéna v Gaboltove vyvrcholí v nedeľu

Od 25. mája sa v Gaboltove koná Turičná novéna. Vyvrcholí svätou omšou na Turíce, v nedeľu 4.6.2017  o 10.30 hod. Omšu bude celebrovať P. Václav Hypius CSsR, bratislavsko-pražský provinciál a predseda Konferencie vyšších predstavených mužských reholí na Slovensku. 

Dnes, keď cítime, že sme premožení ťažkosťami života, krízou viery a mnohými inými bremenami, ktoré často nevládzeme niesť, prichádza pozvanie našej Matky, zvlášť v tomto roku, keď si celá Cirkev pripomína aktuálnosť posolstva, ktoré nám priniesla vo Fatime pred 100 rokmi, aby sme sa zastavili a vstúpili s ňou do hornej siene Večeradla a neustálou modlitbou, ktorá otvára nebo, aby sme sa otvárali Duchu Svätému a vyprosovali nové Turíce pre celý svet.

Takouto hornou sieňou sa v týchto dňoch stála mariánska diecézna svätyňa v Gaboltove, kde ustavičnou modlitbou pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa od sviatku Nanebovstúpenia Pána až do Turíc vysielajú modlitby a prosby, aby na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Pán vylial prúdy živej vody do vyprahnutých ľudských sŕdc.

Každý deň prichádzajú pútnici z celej košickej arcidiecézy a zvlášť z dekanátu Bardejov, aby naplnili posolstvo Panny Márie z Fatimy a odpovedali ako traja pastierikovia na pozvanie modliť sa a obetovať za obrátenie hriešnikov.

Brána mariánskej svätyne je otvorená pre každého, kto chce a túži sa zastaviť, 24 hodín denne. V čase spoločného večerného programu je svätyňa každý deň zaplnená pútnikmi z celej arcidiecézy, ktorí sa modlitbou večeradla s ružencom radostným, svetla a bolestným pripravujú na Eucharistiu. Pátri redemptoristi a ostatní kňazi sú k dispozícii pútnikom vysluhovaním sviatosti zmierenia, a pozvaní kazatelia z rôznych dekanátov diecézy približujú posolstvo Panny Márie z Fatimy každý večer pri slávení Eucharistie podľa jednotlivých výziev. A aby neostalo iba pri slovách, Páter Martin Huk, farár tejto farnosti po svätom prijímaní napĺňa posolstvo tým, že spoločne s veriacimi sa zasväcuje Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a ďakuje sa za dar Eucharistie modlitbou anjela z Fatimy.

Vo Fatime prišla Matka Božia, aby nám ukázala cestu návratu k Bohu, pretože svet sa každým dňom z tejto cesty vzďaľoval. Dnes, keď svet stratil orientáciu, Ona je uprostred nás a povzbudzuje nás vytrvať na ceste modlitby, lebo modlitba je to, čo otvára dvere nášho srdca pre príchod Ducha Svätého. A Pán dáva svojho Ducha každému, kto ho vytrvalo prosí. Duch Svätý prichádza na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a obnovuje srdcia nielen tých, ktorí prosia, ale podobne ako pri prvých Turícach, aj srdcia tých, za ktorých vytrvalo prosia pútnici v trvalom večeradle v mariánskej svätyni v Gaboltove. Program nájdete aj na stránke farnosti. Pozývame.

Marta Uchalová, Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

TS TKKBS

 

Príbuzné články:

Videozáznam o živote farnosti Gaboltov (TV LUX)

Stovky mužov putovali do Gaboltova (august 2016)

24. ročník celoslovenskej Púte Rómov (august 2016)

Homília biskupa Stanislava Stolárika v Gaboltove (júl 2016)

Arcidiecézna púť v Gaboltove v Roku milosrdenstva (júl 2016)

P. Martin Huk – misionár, športovec

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved