Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Púť mužov v Gaboltove – Stovky mužov putovali v nedeľu do Gaboltova uctiť si škapuliarsku Pannu Máriu

V Gaboltove sa v nedeľu 21. augusta už po 14-krát stretlo viac než 1000 mužov z celého Slovenska. Prišli pozdraviť škapuliarsku Pannu Máriu, prosiť o jej pomoc a ďakovať za prijaté dobrodenia. Hlavným hosťom tohtoročnej púte bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Program začal o 9.00 hod. krížovou cestou a pokračoval prednáškami. Púť mužov je duchovnou obnovou určenou špeciálne pre mužov, ktorí sa snažia odpovedať na Božiu výzvu, aby boli mužmi modlitby a viery, ktorí šíria Kristovu lásku.

Pomocný biskup Mons. Jozef Haľko vo svojich prednáškach zdôraznil, že muži by sa mali vzájomne povzbudzovať k službe tým, ktorí sú im zverení. Vo svojej prednáške poukázal na svätého Jozefa, ktorý neustále komunikoval s Bohom a zároveň ho predstavil ako vzor muža, ktorý menej rozprával a viac konal. Povzbudil účastníkov púte, aby vnímali Božie povolanie vo svojom živote, či už ako manželia, alebo ako slobodní, a aby počúvali Boží hlas a snažili sa problémové situácie riešiť s Bohom, prostredníctvom modlitby.

S myšlienkou pripraviť púte pre mužov pôvodne prišli pátri redemptoriti. Do Gaboltova neprichádzajú iba muži z farností, ale aj ich kňazi. Medzi nimi bol aj otec Martin Harčár z farnosti sv. Ondreja v Košiciach a hudobník skupiny Maranatha. „Chodievam na túto púť už roky a snažím sa byť pre mužov vzorom a povzbudením. Chlapi potrebujú vidieť aj iných mužov, ktorí sa neboja vyjadriť svoju úctu pred Bohom a Pannou Máriou,“ povedal Harčár. Vyvrcholením celoslovenskej Púte mužov bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup. Na záver účastníkov vyzval, aby do prostredia, v ktorom žijú, neprestali vnášať Božiu lásku a milosrdenstvo.

Zdroj: TKKBS

Put_Muzov_1
Put_Muzov_4
Put_Muzov_5
Put_Muzov_6
Put_Muzov_7
Put_Muzov_9
Put_Muzov_11
Put_Muzov_12
Put_Muzov_14
Put_Muzov_15
Put_Muzov_16
Put_Muzov_19
Put_Muzov_20
Put_Muzov_22
Plagat-Put_muzov-2016-A4

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved