Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V mariánskom Gaboltove sa uskutočnil 24. ročník celoslovenskej púte Rómov

V mariánskom pútnickom mieste Gaboltov sa v nedeľu 7. augusta 2016 uskutočnil 24. ročník celoslovenskej púte Rómov. Program sa začal privítaním pútnikov v diecéznej svätyni. Pokračoval hranou krížovou cestou pod vedením farnosti Lomnička. Program sa skončil hodinou milosrdenstva, modlitbou posvätného ruženca a svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober (o 16:00 h).

Púť Rómov začala pred rokmi ako nápad saleziánov z Bardejova, ktorí sa venovali rómskej pastorácii a postupne prerástla do akcie, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia Rómov z celého Slovenska. Ako dôležitý pastoračný nástroj ju chápe aj arcibiskup Bober, ktorý má pri KBS na starosti práve Radu pre Rómov a menšiny. „Táto púť je vlastne o nich a pre nich, ale je to aj taký vklad do Cirkvi, pretože tak ako oni majú miesto v Cirkvi, tak musia priniesť aj svoj príspevok a ten príspevok, to je práve ich viera a tým Cirkev aj vlastne žije a sa môže pochváliť, že aj Rómovia majú nielen miesto v Cirkvi, ale že aj oni prinášajú svoj príspevok v tejto miestnej cirkvi, alebo aj v slovenskej cirkvi,“ povedal minulý rok arcibiskup Bober.

PROGRAM

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved