DomovPosts Tagged "India"

Farnosť v Tenali, v Gunturskej diecéze indického štátu Ándhrapradéš, patrí pod správu redemptoristov od roku 1964. Je zaujímavé, že táto farnosť bola pomenovaná po Matke ustavičnej pomoci už predtým než sme ju prebrali od diecézy. V priebehu rokov sa z tejto farnosti odčlenilo šesť farností, z ktorých tri sú v správe rozličných rehoľných spoločností a tri v správe diecézneho duchovenstva. Slávnosť Matky ustavičnej pomoci sa najskôr slávila 27. júna. V júni žiaľ postihujú krajinu monzúny, a počas týchto dní sme trpeli dažďami. Po druhé, jún je mesiacom poľnohospodárskej práce a väčšina ľudí bola zaneprázdnená orbou, siatím atď. Okrem toho v júni začína študentom a učiteľom akademický rok. Preto sme slávnosť presunuli na druhého februára,

Čítať ďalej

Lorenz Voith navštívil koncom júla juhoindickú Keralu a redemptoristickú provinciu Liguori. Popri tom mal možnosť odovzdať aj dar čitateľov/-iek časopisu Klemensblätter a tiež výboru Klementa Hofbauera. Pozývame dobrovoľníkov z Rakúska zapojiť sa do spolupráce v sociálnych projektoch! Kerala je úzky pás krajiny medzi Arabským morom a horami Westghat. Jej meno znamená „krajina kokosových paliem“, a tie tam skutočne všade rastú. Popri tom sa tam dá nájsť „čierne zlato“, korenie, ale aj kávové a čajové plantáže

Čítať ďalej

Mangaluru, 8. máj 2017: Mons. Aloysius Paul D’Souza, biskup indickej diecézy  Mangaluru vysvätil troch diakonov za kňazov v kostole sv. Františka Xaverského v meste Ferar (Ritesh Rosario, z mesta Ferar, Rohan Dias, z Nakre a Ravi Richard Fernandes z Vamadapadav). Títo redemptoristi patria do viceprovincie Majella v Mumbai.   Redemptoristi majú malý seminár v meste Alangar Moodbidri a farnosť v meste Saverapura (blízko mesta Beluvai). Ich hlavnou službou sú ľudové misie a duchovné cvičenia.     V Indii sú dve provincie (Bengaluru a Liguori, Kerala) a jedna viceprovincia (Majella), ktorá zahŕňa pobrežné oblasti Mumbai, Goa, Gujarat a Mangaluru. V meste Alangar (Moodbidri) majú komunitu, ktorá sa

Čítať ďalej

19. februára sa v Kerale konala medzinárodná slávnosť. V Rakúsku pracujú traja kňazi z provincie Liguori. 19. februára oslavovala provincia Liguori v juhoindickej Kerale svoje strieborné jubileum. Na túto slávnosť pricestovali do Indie viacerí čestní hostia zo susedných provincií, ako aj z Európy a Ameriky. V roku 1992 bola zriadená samostatná oblasť v rámci indickej provincie, ktorá jestvuje od roku 1933. Prvý krok k samostatnosti; zároveň aj uznanie vlastného rítu sýrsko-malabarijských katolíkov. Jedným z prvých redemptoristov z Keraly bol neskorší arcibiskup väčší a kardinál P. Vakier; zomrel v roku 2011. V roku 1995 bola oblasť povýšená na autonómnu viceprovinciu; jej sídlom bola Chorwara. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu členov sa v roku 2008 zriadila provincia Liguori so sídlom v Mattor, v blízkosti letiska Chochin,

Čítať ďalej