Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Poznámky z návštevy v južnej Indii: „Božia zem“, „krajina korenia, kokosových paliem a slonov“

Lorenz Voith navštívil koncom júla juhoindickú Keralu a redemptoristickú provinciu Liguori. Popri tom mal možnosť odovzdať aj dar čitateľov/-iek časopisu Klemensblätter a tiež výboru Klementa Hofbauera.

Pozývame dobrovoľníkov z Rakúska zapojiť sa do spolupráce v sociálnych projektoch!

Kerala je úzky pás krajiny medzi Arabským morom a horami Westghat. Jej meno znamená „krajina kokosových paliem“, a tie tam skutočne všade rastú. Popri tom sa tam dá nájsť „čierne zlato“, korenie, ale aj kávové a čajové plantáže… a veľa slonov… V Kerale sú malebné horské oblasti, sú obrazom čistej prírody a bohatej vegetácie, a preto ich už od starých čias volajú „Božia zem“. Kerala patrí k najhustejšie osídleným štátom Indie. So svojimi 38.863 kilometrami štvorcovými má dvojnásobnú veľkosť oproti Dolnému Rakúsku, no obýva ju 34 miliónov ľudí.

Náboženstvo – a je to jedno, či sa jedná o hinduizmus, islam alebo kresťanstvo – hrá v Indii centrálnu a formatívnu rolu, tak v osobnom, ako aj spoločenskom živote. My stredoeurópania to dokážeme len ťažko pochopiť.

Kresťania tvoria v Kerale významnú menšinu, v niektorých oblastiach dokonca väčšinu. Túto kresťanskú tradíciu založili nasledovníci sv. Tomáša, ktorí tu žijú svoju vieru už dvetisíc rokov.

V horách Keraly – so stromami korenín, kávovníkmi, čajovníkmi a divokými slonmi…

 

Slony pri procesii po bohoslužbe pred kostolom

 

Redemptoristi v Kerale

Provincia Liguori bola založená pred 25 rokmi ako samostatný región a neskôr ako provincia. Ak boli z Keraly najskôr iba štyria – piati pátri, dnes má provincia 97 členov so sľubmi, z toho 74 kňazov. K nim patrí ešte asi 30 kandidátov v takzvanom „juvenáte“, kandidáti na noviciát, ako aj 5 novicov, ktorí chcú zložiť svoje sľuby začiatkom roka 2018. Poznámka na okraj: ako mi bolo povedané, počet povolaní v Kerale klesá. Z hospodárskych dôvodov majú rodiny už len jedno – dve deti. To sa odzrkadľuje aj v počte vstupov do rehoľných spoločenstiev.

P. Voith s budúcimi novicmi; koncom roka začínajú noviciát

 

21 kňazov pracuje v zahraničí, v USA, Karibiku, Kanade, Anglicku, na Novom Zélande, v Nemecku aj v Rakúsku: páter Kuruvila, páter Jomon a páter Jacob  v Burgenlande (duchovní pastieri v Neudörfl, Pöttsching, Bad Schauerbrunn, Krensdorf a Sigleß).

Už od prvých rokov je stredobodom provincie Liguori vzdelanie. Nachádza sa tu hneď päť vzdelávacích domov; mnoho kňazov pracuje v tejto oblasti.

Popri tom sa v posledných rokoch rozvinula aj práca v oblasti duchovných obnov (predovšetkým pre kňazov a sestry), dní stíšenia sa, misií ako aj sociálnych projektov. Ale práve do pastoračnej oblasti bude potrebné vložiť ešte mnoho úsilia a iniciatívy. Pretože je dostatok diecéznych kňazov, rehole nemajú vo svojej správe takmer žiadne farnosti, musia preto siahnuť aj po príjmoch z iných činností a darov.

Novici pred domom, po slávnosti sv. Alfonza, ktorá sa slávila už 27. júla

 

Ťažisko: vzdelanie

Mal som tú možnosť, navštíviť spolu s provinciálom z Keraly všetky vzdelávacie domy, takže mi už neostal čas, obzrieť si turistické alebo náboženské centrá, ani iné krásy krajiny. Stretnutia so študentmi a ich učiteľmi, pekné bohoslužby a bohaté indické jedlá boli tiež v programe dňa…

V čase monzúnov sa dá prehliadnuť mnoho deravých ulíc. Takto trvala jedna cesta nad 200 kilometrov osem hodín. Takéto niečo by ste v strednej Európe nezažili.

 

Sociálny projekt – vítaní sú aj Rakúšania

Na moje prianie sme navštívili aj projekt „Mother & Child-Foundation“ (momentálne je v ňom 130 detí a mladých). Keď sme prišli, v predchádzajúcich hodinách práve „odovzdali“ dve matky centru svojich novorodencov. Tento sirotinec je vzorom všestranného vzdelávania a tiež domova. Pri stretnutí s nami nám zahrala jedna žiačka na husliach Mozartovu „Malú nočnú hudbu“ – bolo to vynikajúce! V tomto zariadení pracujú dvaja pátri redemptoristi. Štát tento sirotinec podporuje žiaľ len málo. Tak je závislý hlavne na darcoch z vlastnej krajiny aj zo zahraničia. O niekoľko stoviek metrov ďalej sa nachádza dom pre „mužov s psychickými chorobami“; aj tu ide o obrovské dielo kresťanskej lásky k blížnym!

Riaditeľ tohto zariadenia pozval mladšie ženy a mužov aj z Rakúska, aby sa niekoľko týždňov alebo mesiacov dobrovoľnícky podieľali na týchto projektoch. Už niekoľko rokov s nimi spolupracujú aj dobrovoľníci z USA a z Írska. Je možné prísť aj na „dobrovoľný sociálny rok“! Záujemcovia nech sa hlásia u mňa: lorenz.voith@cssr.at.

K hlavným bodom programu patrilo požehnanie „jaskyne“ v horách Keraly ku cti len pred niekoľkými rokmi svätorečenej sestry Alfonzy.

Deti v sirotinci – pri uvítaní

 

Najchudobnejší medzi chudobnými: starí ľudia

Bohatstvo a chudobu je vždy dobre vidieť. Popri mnohých deťoch patria k najchudobnejším medzi chudobnými predovšetkým mnohí starí ľudia. Ako môžu a majú prežiť s dôchodkom v prepočte 10 – 30 eur na mesiac? Okrem toho musia platiť aj lieky či návštevy lekárov… Zdravotné poistenie je drahé a pokrýva len minimálne náklady. Ak im nemôžu pomôcť vlastné deti alebo vnúčatá, ostávajú im len drobné práce, malá záhrada, možno niekoľko sliepok… A pomoc iných. Práve redemptoristi v rámci svojho provincialátu pomáhajú mnohým z týchto rodín a osôb. Prvého augusta – na slávnosť sv. Alfonza – boli pozvaní všetci susedia na obrovskú oslavu do kláštora: kresťania, moslimovia aj hinduisti. Aký krásny signál!

Odhliadnuc od tropického podnebia, na ktoré by sme si my, Európania, museli zvykať, je táto krajina skutočne „Božou zemou“, robí na nás dojem a kladie pred nás výzvy. Na každom kroku sa dá cítiť, že náboženstvo sa tu žije (mnohými spôsobmi a v mieri!).

P. Lorenz Voith, Viedeň

 

Článok s početnými obrazmi sa objaví v časopise KLEMENSBLÄTTER, vo vydaní September-Október 2017

Preklad: Jana Badurová

 

Zdroj: start.redemptoristen.com

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved