DomovPosts Tagged "Gaboltov"

Arcidiecézna púť k úcte Panne Márii sa začala v sobotu 15. júla na kalvárii Cestou svetla. Nasledovali sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia, modlitby a pobožnosti. V sobotu večer bol hlavným celebrantom košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Pripomenul, že Fatima sa stala hlasnou výzvou k modlitbe, pokániu a obráteniu. Preto sa ani my nemôžeme nečinne prizerať, ako sa rodina veriacich zmenšuje, ako ubúda skutočne praktizujúcich kresťanov. „Nemôžeme byť ticho, keď naše deti, hoci už majú svoje rodiny, ale pri všetkom zhone, robote a živote vyššieho štandardu zabúdajú na Boha – myslia si, že tu budú žiť navždy a stále v dobrom zdraví, v dobrej kondícii, kráse mladosti a bez trápenia

Čítať ďalej

V Gaboltove sa v nedeľu 21. augusta už po 14-krát stretlo viac než 1000 mužov z celého Slovenska. Prišli pozdraviť škapuliarsku Pannu Máriu, prosiť o jej pomoc a ďakovať za prijaté dobrodenia. Hlavným hosťom tohtoročnej púte bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Program začal o 9.00 hod. krížovou cestou a pokračoval prednáškami. Púť mužov je duchovnou obnovou určenou špeciálne pre mužov, ktorí sa snažia odpovedať na Božiu výzvu, aby boli mužmi modlitby a viery, ktorí šíria Kristovu lásku. Pomocný biskup Mons. Jozef Haľko vo svojich prednáškach zdôraznil, že muži by sa mali vzájomne povzbudzovať k službe tým, ktorí sú im

Čítať ďalej

V mariánskom pútnickom mieste Gaboltov sa v nedeľu 7. augusta 2016 uskutočnil 24. ročník celoslovenskej púte Rómov. Program sa začal privítaním pútnikov v diecéznej svätyni. Pokračoval hranou krížovou cestou pod vedením farnosti Lomnička. Program sa skončil hodinou milosrdenstva, modlitbou posvätného ruženca a svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober (o 16:00 h). Púť Rómov začala pred rokmi ako nápad saleziánov z Bardejova, ktorí sa venovali rómskej pastorácii a postupne prerástla do akcie, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia Rómov z celého Slovenska. Ako dôležitý pastoračný nástroj ju chápe aj arcibiskup Bober, ktorý má pri KBS na starosti práve Radu

Čítať ďalej

Vyvrcholením tohtoročnej hlavnej púte v Gaboltove bola nedeľná slávnostná svätá omša 17. júla o 10.30. Slávil ju rožňavský biskup  Stanislav Stolárik. Vo svojej homílii poukázal na ukončenie jubilejného 150. výročia verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci, ktorá je symbolom misii redemptoristov. Ponúkame vám jej celé znenie. Prežívame mimoriadny svätý Rok milosrdenstva a veľa z toho, čo sa nám už v tomto Roku ponúklo, nás mohlo duchovne obohatiť. Predsa by som chcel poukázať na jeden dôležitý aspekt Roka milosrdenstva: je v ňom veľmi silne prítomný mariánsky prvok. Ale dovolím si povedať, že takmer každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo

Čítať ďalej