Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Púť v Gaboltove: Mária je prameňom čistej a úprimnej radosti

Arcidiecézna púť k úcte Panne Márii sa začala v sobotu 15. júla na kalvárii Cestou svetla. Nasledovali sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia, modlitby a pobožnosti. V sobotu večer bol hlavným celebrantom košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Pripomenul, že Fatima sa stala hlasnou výzvou k modlitbe, pokániu a obráteniu. Preto sa ani my nemôžeme nečinne prizerať, ako sa rodina veriacich zmenšuje, ako ubúda skutočne praktizujúcich kresťanov. „Nemôžeme byť ticho, keď naše deti, hoci už majú svoje rodiny, ale pri všetkom zhone, robote a živote vyššieho štandardu zabúdajú na Boha – myslia si, že tu budú žiť navždy a stále v dobrom zdraví, v dobrej kondícii, kráse mladosti a bez trápenia či kríža. Zobuďme naše deti a robme si zdravé výčitky preto, že sme ich pred pár rokmi nechceli rušiť a budiť každú nedeľu ráno do kostola. Ak vás odmietajú a nechcú počúvať vaše slová, modlite sa za nich a obetujte.“
Košický arcibiskup vo svojej homílii poukázal aj na to, že máme kríže, ktoré si nesieme, a niekedy už nevládzeme. „Nebojme sa, obetujme sa ďalej, dajme nášmu obetovaniu zmysel – vždy za niekoho, vždy pre dobro inej osoby – veď je toľko ľudí vo svete, čo potrebujú obrátenie a Božiu milosť. Možno sú to i vaše vlastné deti, čo potrebujú veľa obiet a modlitieb! Privádzajte ich svojimi obetami naspäť k Ježišovi a naliehajte na nich, aby sa modlili s Pannou Máriou, aby sa k nej priznali a objavili silu, vychádzajúcu z ruženca i škapuliara.“

Program gaboltovskej púte pokračoval celú noc. Umelecké duchovné pásmo venované Fatime, pripravilo ochotnícke divadlo z Gaboltova. Nechýbala svätá omša novokňazov, mládežnícky program a adorácie. Ráno sa začalo Augustiniánskym budíčkom. Pripravila ho najpočetnejšia skupina mladých ľudí, ktorí celý týždeň putovali pešo. Ich púť sa začala v pondelok v Prešove, odkiaľ do Gaboltova vyrazila vyše šesťdesiatka mladých spolu s otcami augustiniánmi. Mala názov Pomazaní za prorokov a každodenný program tvorili úvahy, ako byť prorokmi v dnešnom svete cez biblické postavy prorokov.

Gaboltovský farár Martin Huk hodnotil púť ako velmi požehnanú: „Ako keby sa Fatima priblížila ku Gaboltovu. Predovšetkým zavládol ten Máriin pokoj, ktorý vnímam aj z tvárí ľudí, ktorí tu tento rok prišli.“

Každoročná organizácia púte sa začína prosbou o biskupskú službu, tvorbou programu na obidva dni, prípravou plagátov, pozvaním jednotlivých kazateľov, speváckych zborov a rozposlaním pozvánok do celej arcidiecézy. Nakoniec ešte bezprostredne pred termínom je domáca príprava, pretože celý pútnický areál treba náležite pripraviť. Podľa slov farára Martina Huka tohtoročnú prípravu zvládli s prehľadom: „Lebo nie je to len o jednom človeku, sú tu spolubratia, ktorí mi pomáhajú, a aj celá farnosť.“

Rastislav Dluhý, redemptorista z Bratislavy, chodieva pomáhať s organizáciou do Gaboltova a pri tohoročnej púti zdôraznil, že mu to veľmi pripomína Fatimu. „Bolo tu veľa dažďa a veľa slnka. A dážď je symbolom rôznych nepríjemností života. Je tu však šanca odovzdať to Bohu ako obetu, ktorá má veľký účinok pre obrodu našich rodín a naše obrátenie. Aj keď v našich životoch je niekedy búrka, nemusíme hneď panikáriť, lebo Boh je ako slnko a je nad tým všetkým. My sa len musíme usilovať vidieť vo viere tieto udalosti.“

Eucharistickej slávnosti ku cti Panne Márii Škapuliarskej v nedeľu predsedal košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý o Márii povedal, že je prameňom pravej a úprimnej radosti. „V tomto svete je toľko všelijakých možností, ale mnohé z nich neuhasia smäd. A Mária predstavuje prameň čistej vody. Ona k nám prichádza s Ježišom a stretnutie s Ježišom mení človeka. Preto vlastne aj mnohí pútnici prichádzajú na pútne miesto k Panne Márii, aby im Mária ukázala Ježiša, aby sa znova stretli s Ježišom, ktorý dokáže meniť ľudské životy.“

Zdroj: TS TKKBS

Foto: ke-arcidieceza.sk, Jaroslav Fabian

Nedeľnú svätú omšu, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč  vysielali  TV LUX a rádio LUMEN v priamom prenose. Záznam sv. omše si môžete pozrieť z archívu TV LUX.

Príbuzné články:

Videozáznam o živote farnosti Gaboltov (TV LUX)

Turičná novéna (2017)

Stovky mužov putovali do Gaboltova (august 2016)

24. ročník celoslovenskej Púte Rómov (august 2016)

Homília biskupa Stanislava Stolárika v Gaboltove (júl 2016)

Arcidiecézna púť v Gaboltove v Roku milosrdenstva (júl 2016)

P. Martin Huk – misionár, športovec

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved