Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy Konferencie Európa

(Európa) Prvé stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy (NMI) sa uskutočnilo v nedeľu 4. novembra bezprostredne po zasadnutí Sekretariátu pre evanjelizáciu Konferencie Európa. Bolo to prvé virtuálne stretnutie prostredníctvom videohovoru a pomohlo k zdieľaniu našich očakávaní z novej úlohy, ktorá nám bola zverená, dozvedeli sme sa viac o pastoračnom poli aj o sebe navzájom.

Skupinu tvoria: portugalský laický misionár José Silva Oliveira, ktorý sa spolu so svojou manželkou zaviazal pracovať ako LMHR (Laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa) a redemptoristickí misionári – P. Rastislav Dluhý z Provincie Bratislava – Praha (od septembra pôsobí na misijnom mieste v Kaunase v Litve s P. Petrom Hertelom), P. Charles Randall z provincie Londýn žijúci v Liverpoole, P. Daniele Carta z provincie Rím z komunity Francavilla al Mare a P. Miguel Castro z provincie Madrid, patriaci do komunity Granada, prezident misijného tímu Cesplam People’s Mission a súčasne koordinátor skupiny NMI.

Skupina chce s nadšením a ochotou pomáhať Misii v Európe, ktorá vytvára identitu Redemptoristov Európy. Jej členovia sa sústredili na slovo „nové“, pretože práve to sa od pracovnej skupiny, ktorej členovia sú pomerne mladí a noví v RCE (Redemptorist Conference of Europe), očakáva. Pracovná skupina potrebuje priniesť „novosť“ do svojich myšlienok, stratégií a misijných činností, ktoré sa v RCE rodia.

Ďalšie stretnutie NMI sa uskutoční 3. a 4. januára 2019 v Madride. Práca sa bude niesť v duchu apoštolského plánu konferencie a tiež sa tu sformujú nové myšlienky a smerovanie misijných akcií, ktoré sa zrodili na tomto prvom virtuálnom stretnutí. Veríme, že naša práca pomôže udržať živého redemptoristického misijného ducha v Európe.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Apoštolské priority Konferencie Európa

XI. Stretnutie Konferencie Európa v Bratislave

Stretnutie komisie so študentmi v Bratislave

P. Johannes Römelt novým koordinátorom Konferencie Európa

Desiate zasadnutie Konferencie Európa

V Ríme zasadal Sekretariát pre formáciu Konferencie Európa (2017)

Stretol sa sekretariát pre formáciu Konferencie Európa (2016)

List koordinátora Konferencie Európa

Plán redemptoristickej formácie /Ratio formationis 2003/

Communicanda 82 o redemptoristickej farnosti

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved