Slovo medzi nami
DomovNovinkyRedemptoristi vo sveteStretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy Konferencie Európa

Stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy Konferencie Európa

(Európa) Prvé stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy (NMI) sa uskutočnilo v nedeľu 4. novembra bezprostredne po zasadnutí Sekretariátu pre evanjelizáciu Konferencie Európa. Bolo to prvé virtuálne stretnutie prostredníctvom videohovoru a pomohlo k zdieľaniu našich očakávaní z novej úlohy, ktorá nám bola zverená, dozvedeli sme sa viac o pastoračnom poli aj o sebe navzájom.

Skupinu tvoria: portugalský laický misionár José Silva Oliveira, ktorý sa spolu so svojou manželkou zaviazal pracovať ako LMHR (Laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa) a redemptoristickí misionári – P. Rastislav Dluhý z Provincie Bratislava – Praha (od septembra pôsobí na misijnom mieste v Kaunase v Litve s P. Petrom Hertelom), P. Charles Randall z provincie Londýn žijúci v Liverpoole, P. Daniele Carta z provincie Rím z komunity Francavilla al Mare a P. Miguel Castro z provincie Madrid, patriaci do komunity Granada, prezident misijného tímu Cesplam People’s Mission a súčasne koordinátor skupiny NMI.

Skupina chce s nadšením a ochotou pomáhať Misii v Európe, ktorá vytvára identitu Redemptoristov Európy. Jej členovia sa sústredili na slovo „nové“, pretože práve to sa od pracovnej skupiny, ktorej členovia sú pomerne mladí a noví v RCE (Redemptorist Conference of Europe), očakáva. Pracovná skupina potrebuje priniesť „novosť“ do svojich myšlienok, stratégií a misijných činností, ktoré sa v RCE rodia.

Ďalšie stretnutie NMI sa uskutoční 3. a 4. januára 2019 v Madride. Práca sa bude niesť v duchu apoštolského plánu konferencie a tiež sa tu sformujú nové myšlienky a smerovanie misijných akcií, ktoré sa zrodili na tomto prvom virtuálnom stretnutí. Veríme, že naša práca pomôže udržať živého redemptoristického misijného ducha v Európe.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Apoštolské priority Konferencie Európa

XI. Stretnutie Konferencie Európa v Bratislave

Stretnutie komisie so študentmi v Bratislave

P. Johannes Römelt novým koordinátorom Konferencie Európa

Desiate zasadnutie Konferencie Európa

V Ríme zasadal Sekretariát pre formáciu Konferencie Európa (2017)

Stretol sa sekretariát pre formáciu Konferencie Európa (2016)

List koordinátora Konferencie Európa

Plán redemptoristickej formácie /Ratio formationis 2003/

Communicanda 82 o redemptoristickej farnosti

----
Twitter
Visit Us
Youtube
Soundtier