Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

XI. Stretnutie Konferencie Európa v Bratislave

Na konci októbra 2018 sa v Centre Salvator v Bratislave uskutočnilo XI. Stretnutie Konferencie Európa. Medzi 32 účastníkmi z rôznych častí Konferencie nechýbali ani členovia Komisie pre apoštolský plán a plán reštrukturalizácie.

Po krátkom príhovore P. Johannes Römelta, koordinátora konferencie, a po uvítaní účastníkov predstavil generálny vikár Kongregácie P. Alberto Eseverri výsledky generálnych vizitácií apoštolského plánu a plánu reštrukturalizácie.

Počas druhého stretnutia sa zhromaždeniu prihovoril generálny predstavený P. Michael Brehl. Okrem procesu reštrukturalizácie hovoril aj o Synode o mladých a o svojej osobnej účasti na Synode. Prvé stretnutie v poobedňajších hodinách moderoval P. Piotr Chyła. P. Jacek Zdrzałek, Pedro Lopez a Rui Santiago počas neho predstavili misijné priority a apoštolské priority Konferencie. Zasadnutia venované prezentácii a skupinovej práci sa týkali základných priorít a ich implementácie, ďalšie stretnutie bolo zamerané na Apoštolský plán a plán reštrukturalizácie, ktorý prezentovali P. Brendan Callanan a P. Johannes Römelt.

Riaditeľ komunikačnej kancelárie redemptoristov v Ríme P. Biju Madathikunnel vo svojej prezentácii hovoril o mediálnej štruktúre a stratégii na úrovni Kongregácie a na úrovni Konferencie Európa.

P. Biju Madathikunnel, CSsR

Zdroj: www.cssr.news

Preklad a úprava © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Stretnutie komisie so študentmi v Bratislave

Apoštolské priority Konferencie Európa

P. Johannes Römelt novým koordinátorom Konferencie Európa

Desiate zasadnutie Konferencie Európa

V Ríme zasadal Sekretariát pre formáciu Konferencie Európa (2017)

Stretol sa sekretariát pre formáciu Konferencie Európa (2016)

List koordinátora konferencie Európa

Plán redemptoristickej formácie /Ratio formationis 2003/

Communicanda 82 o redemptoristickej farnosti

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved