Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sekretariát pre evanjelizáciu začína svoju činnosť

Predseda Generálneho sekretariátu pre evanjelizáciu a generálny konzultor Pedro López zverejnil na oficiálnej redemptoristickej internetovej stránke list (z 13. júna 2018), v ktorom informoval o menovaniach pre Generálny sekretariát pre evanjelizáciu. Úlohy sekretariátu vyplývajú z cieľov ostatnej, XXV. Generálnej kapituly a akčného plánu schváleného Generálnym vedením.

Sekretariát má byť koordinačným nástrojom evanjelizačnej činnosti kongregácie. Má napomáhať komunikácii medzi konferenciami a jednotkami v oblasti evanjelizácie. Prinesie inšpiráciu k možným spoločným podujatiam na uzdravenie rán mnohých bratov a sestier.

Členmi sekretariátu sú P. Pedro López Calvo, Sebastian Ani Dato, Nicolás Ayouba, Cristian Bueno, Pawel Drobot a Anne Walsh, laická misionárka Najsvätejšieho Vykupiteľa.  V rámci sekretariátu pôsobia rôzne komisie. Sú vymenovaní ich vedúci aj členovia:

  • Komisia pre spoločnú misiu (Koordinátorka Anne Walsh z jednotky Edmonton Toronto)
  • Komisia pre mladých a pastoráciu povolaní  (Koordinátor P. Pawel Drobot z jednotky Varšava)
  • Komisia pre sociálnu pastoráciu, spravodlivosť a pokoj a integritu stvorenia (Koordinátor P. Cristian Bueno z jednotky Bogota)
  • Konferencia pre pastorálnu evanjelizáciu a nové iniciatívy (Koordinátor P. Cristian Bueno  z jednotky Bogota)
  • Komisia pre Afriku a  Madagaskar (Koordinátor P. Nicolás Ayouba z Generálneho vedenia)

Výkonným sekretárom Generálneho sekretariátu je P. Cristian Bueno (cssr.evangelizatio@gmail.com).

Zoznam všetkých členov komisií nájdete Tu.

Súvisiace články:

Evanjelizácia – Cristian Bueno, Generálny sekretariát pre evankelizáciu (Youtube)

Prečo robíme misie (P. Michal Zamkovský)

III. kongres laických misionárov Strednej Ameriky (Honduras 2018)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved