Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi predstavili sériu videí pre mladých Keď ťa Boh vracia do hry

Bratislava, 1. októbra 2018Séria desiatich video zamyslení Keď ťa Boh vracia do hry, ktorú dnes – pred začiatkom Synody o mladých – predstavili redemptoristi, je venovaná otázkam existencie človeka, zmyslu jeho života či vzťahu s Bohom, ktoré zaujímajú aj dnešnú „digitálnu“ generáciu.

Už od začiatku júna môžu mladí ľudia na Facebooku nájsť denný projekt citátov pápeža Františka ako prípravu na októbrovú Synodu o mladých. Ďalším projektom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa predstaveným pred začiatkom Synody je 10-dielna séria zamyslení pátra Rastislava Dluhého Keď ťa Boh vracia do hry o existencii človeka, hľadaní zmyslu jeho života či objavovaniu vzťahu s Bohom, špeciálne pripravená pre dnešných „digitálnych“ mladých ľudí. Prvý diel série s podtitulom Som vystrelený z praku? redemptoristi zverejnili dnes na svojom kanáli na YouTube. „Dnes si pripomíname svätú Teréziu z Lisieux, ktorá je patrónkou misií a misionárov. Vo svojom denníku píše, že sa o svojej vypočutej modlitbe za zločinca odsúdeného na smrť, ktorý sa po ceste na šibenicu obrátil, dozvedela z novín. Za jej života v druhej polovici 19. storočia bola jedným z nositeľov informácií denná tlač, dnes sú to sociálne siete. To je dôvod, prečo sa my, svedkovia Vykupiteľa, prihovárame v digitálnom veku mladým ľuďom cez Facebook, Instagram, YouTube a Twitter,“ povedal P. Rastislav Dluhý C.Ss.R., mediálny koordinátor Provincie Bratislava – Praha a dodal: „Hľadanie ľudí v ‚teritóriu digitálneho sveta‘ je dôležité, tam sa nachádza väčšina mladých aj starších. No je to len jeden zo spôsobov, ako stretnúť človeka vo virtuálnom svete a pozvať ho, aby z neho vykročil do toho reálneho, aby vyšiel z digitálnej komunity do reálnej.“

Séria videí bude počas Synody postupne publikovaná tu: http://bit.ly/KedtaBohvraciadohry.

Generálny predstavený M. Brehl rehole redemptoristov vo svojom liste pre spolubratov i laických spolupracovníkov na konci júna 2018 napísal, že mladšej generácii sa dnes už prostredníctvom tradičných médií, ale častokrát ani v kostole či na farských misiách, neprihovoria. Neexistuje iná možnosť, ako odvážne vkročiť do digitálneho sveta, ktorý je prirodzeným prostredím pre dnešných mladých ľudí.

Biskupská synoda o mladých s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania, ktorú zvolal pápež František, sa začína 3. októbra a potrvá do 28. októbra. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa budú zastupovať generálny predstavený Michael Brehl ako reprezentant Únie generálnych predstavených, biskup z Hallam Ralph Heskett ako zástupca Veľkej Británie (Anglicko a Wales), biskup Ukrajinskej Katolíckej eparchie zo Saskatoonu Bryan J. Bayda ako reprezentant Synody ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a profesor emeritnej systematickej morálnej teológie z Accademia Alfonsiana v Ríme Sabatino Majorano ako konzultant. Kardinál Joseph W. Tobin, arcibiskup z amerického Newarku, ktorý bol členom Pápežskej nominácie, požiadal Svätého Otca, aby mu udelil dišpenz, keďže si podľa vlastných slov nevedel predstaviť byť mesiac neprítomný vo svojej diecéze a vzdialiť sa od ľudí, ktorí mu boli zverení, v čase aktuálnej krízy americkej katolíckej cirkvi. Pápež František mu odpovedal, že rozumie, prečo musí zostať blízko domova a jeho žiadosti vyhovel.

Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania – BISKUPSKÁ SYNODA 2018 A SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE 2019

Redemptoristi a predsynodálne stretnutie mladých

 

Súvisiace články:

Videá P. Rastislava na Appday.tv

Milosrdní ako Otec – záznamy prednášok p. Rastislava Dluhého z Nimnice

Ján Krstiteľ

Sv. Jozef

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved