Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Séria podcastu o dejinách redemptoristov na Slovensku

V ostatnej sérii nášho podcastu sme sa s P. Martinom Mackom rozprávali o dejinách redemptoristov na Slovensku. P. Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte rehole redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblížil v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov.

V prvej epizóde sme s P. Martinom Mackom hovorili o pôsobení redemptoristov v Rakúskom cisárstve, o prvých Slovákoch v Kongregácii a o prvých ľudových misiách na našom území.

Témou druhej epizódy boli ľudové misie redemptoristov na Slovensku v 19. storočí.

V tretej epizóde sme sa rozprávali o redemptoristoch na frontoch 1. svetovej vojny a o založení prvej komunity na Slovensku.

Vo štvrtej epizóde sme hovorili na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí o živote P. Jozefa Chochulu, o jeho rehoľnom povolaní a štúdiách v Česku a v Rakúsku.

V piatej epizóde sme pokračovali v rozhovore o životnom príbehu P. Jozefa Chochulu, tentokrát o jeho pôsobení počas vojnového slovenského štátu a v povojnovom období.

Témou šiestej epizódy bolo uväznenenie P. Jozefa Chochulu v rámci Akcie K, jeho útek z tábora v Podolínci a emigrácia cez Viedeň a Taliansko do Spojených štátov.

Napokon, v poslednej, siedmej, epizóde sme hovorili o pôsobení P. Jozefa Chochulu v Spojených štátoch, medzi zahraničnými Slovákmi, ako aj o jeho osobnosti a závere života.

Celý rozhovor s P. Martinom Mackom o dejinách redemptoristov na Slovensku si môžete pozrieť aj ako video v dvoch častiach.

Pripravil mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved