Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Naša spoločnosť tak veľmi potrebuje mladých ľudí“

Od 3. do 28. októbra 2018 sa bude v Ríme konať 15. generálne zhromaždenie synody na tému: “Mladí, viera a rozlišovanie povolania”.

Pápež na marcovom predsynodálnom stretnutí vo svojom príhovore vysvetlil zámery októbrovej synody:

  1. Hovoriť k mladým z tváre do tváre
  2. Sprevádzať mladých pri rozlišovaní ich povolania
  3. Pomôcť Cirkvi znovuobjaviť mladý dynamizmus
  4. Spolupracovať v prospech plodnosti Cirkvi a Evanjelia

Rozhodli sme sa “vykročiť” a pripraviť sa na nastávajúcu synodu. Počas najbližších štyroch mesiacov chceme načúvať slovám Svätého Otca, ktoré adresuje mladým. Chceme si sadnúť k nohám pápeža ako pastiera, ako otca, ako starca, ktorý má pevné korene v Bohu.

Naša štvormesačná predpríprava bude spočívať v každodenných citátoch z myšlienok pápeža. Inšpirovali sme sa knihami Boh je mladý, Šťastie sa začína už dnes a Meno Boha je milosrdenstvo, v ktorých pápež odpovedá na trefné otázky novinárov. Každý týždeň sa zamyslíme nad inou témou.

Ďakujem všetkým sprostredkovateľom pápežových slov: vďaka nim sa toto posolstvo dostáva k mladým ľuďom na celom svete.

Majme odvahu premýšľať nad poslaním mladých v Cirkvi dnešných čias. Nech v nás zarezonujú nasledujúce slová pápeža Františka, adresované mladým v príhovoroch z predsynodného stretnutia a z Kvetnej nedele: „V mnohých momentoch dejín Cirkvi, ako aj v početných biblických epizódach chcel Boh hovoriť prostredníctvom tých najmladších. Myslím napríklad na Samuela, Dávida a Daniela. Veľmi sa mi páči príbeh Samuela, ako počúva Boží hlas. Biblia hovorí, že v tom čase nebolo zvykom počuť Boží hlas. Bol to práve mladý človek, kto otvoril tieto dvere.

V ťažkých chvíľach Pán dáva dejinám napredovať prostredníctvom mladých. Hovoria pravdu, nehanbia sa. Aj Dávid, ako mladý, začína s touto odvahou. Aj so svojimi hriechmi. Je zaujímavé, že všetky tieto postavy sa nenarodili ako svätí, nenarodili sa ako spravodliví, vzory druhých. Sú to všetko muži a ženy hriešnici a hriešnice, ktorí však pocítili túžbu urobiť niečo dobré, Boh ich podnietil a oni išli vpred. A toto je krásne.“

„Umlčať mladých ľudí, to je pokušenie, ktoré vždy existovalo. Existuje veľa spôsobov, ako mladých ľudí umlčať a urobiť neviditeľnými, ako im podať anestetiká a ako ich uspať, aby nerobili „hluk“, aby si nekládli otázky a nepúšťali sa do diskusií. Buďte ticho! Je mnoho spôsobov, ako ich spacifikovať, aby sa aktívne nezapojili a aby ich sny stratili rozlet a stali sa plochým, prízemným a smutným fantazírovaním.

Zahľaďme sa na Ježišovu odpoveď farizejom včerajška i všetkých čias, aj tých dnešných: “Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene.”(Lk 19,40).

TS TKKBS

Autor článku: Klára Živčáková

Autor fotografií: Klára Živčáková

Príbuzné články:

Čas pre deti o Dávidovi (leto 2017), Rieka Života

Oázové leto v Bušovciach (2016)

Oázové leto so svätými (Vinné 2016)

Dojmy z oázového leta vo Vinnom (VIDEO)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved