Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi a predsynodálne stretnutie mladých

(Rím, Taliansko) 3.-28. októbra 2018 sa má vo Vatikáne uskutočniť biskupská synoda na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“, ktorej predchádzala pred-synoda v Ríme 19. – 24. marca. Predsynodálne stretnutie je priestorom, ktorý má podporu pápeža Františka. Pápež František vyjadril túžbu, aby synoda nebola len „o“ mladých ľuďoch, ale „s“ mladými ľuďmi. Preto sa počas tohto týždňa s pápežom stretlo okolo 315 mladých ľudí z piatich kontinentov, aby vyjadrili svoje pocity, nádeje a odporúčania. Závery tohto stretnutia spolu s príspevkami zo sociálnych sietí budú zahrnuté do podkladov Instrumentum Laboris, ktorý bude základom pre prácu synodálnych otcov v októbri.

Predsynodálneho stretnutia sa zúčastnili aj niekoľkí mladí z našich komunít. Niektorí z nich sa zapojili cez sociálne siete a niektorí osobne tu v Ríme, ako napríklad Ariany de Oliveira Leite z farnosti Pai Eterno provincie Goias a Juliene Martins Barros zo Sao Bernardo z Brazílie. O túto svoju skúsenosť sa s nami podelili počas krátkej návštevy generálnej kúrie.

Všimli si, že pápež František kládol dôraz na to, že mladí ľudia by mali byť vedúcimi osobnosťami v histórii tejto „Cirkvi, ktorá ide“ (Cirkev, ktorá ide von) a nemali by sa báť klásť otázky či otvorene hovoriť, pretože myslieť a pracovať ako Cirkev je jednoduchšie vtedy, keď sa to uskutočňuje v spoločenstve. Toto je podľa nich najlepší spôsob, ako čeliť meniacej sa realite súčasného sveta.

Vedúcu rolu mladých, ako to vyjadrila Ariany, môžeme vidieť u všetkých tých, ktorí sa zúčastnili predsynodálneho stretnutia. Jedna z tém, ktorá najviac upútala Ariany, bola, aby mladí ľudia mali pri ich rozlišovaní povolania sprievodcu. Pre Juliene bola ďalšia z dôležitých tém potreba objaviť pre mladých jazyky, ktorými by mohli vyjadriť svoju vieru. Obe boli hlboko dotknuté skutočnosťou, že napriek kultúrnym a jazykovým odlišnostiam a dokonca aj rozdielom v náboženských presvedčeniach boli mladí zjednotení vo svojich problémoch, túžbach a nádejach. A to všetko v prostredí veľkého rešpektu.

Ako sme už spomenuli skôr, niektorí mladí z našich komunít, ktorí sa pripravujú na Svetové dni mládeže 2019 v Paname, boli tiež spojení s týmto stretnutím cez sociálne siete. Takže Adriana a Juliene s optimizmom pozývajú redemptoristickú mládež, aby s týmito udalosťami boli spojení aj naďalej. A týmto spôsobom tiež povzbudzujú všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do Svetových dní mládeže, aby pokračovali v prípravách aj napriek mnohým povinnostiam, ktoré možno majú.

A tiež nemôžeme zabudnúť na pozvanie O. Michaela Brehla, generálneho prestaveného, v jeho liste zo 16. júla 2017. Synoda a Svetové dni mládeže „ponúknu mladým redemptoristom, animátorom aj duchovným sprievodcom intenzívny čas prípravy, rozlišovania a účasti na púti celej Cirkvi.“

Sekretariát pre evanjelizáciu

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved