Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Provincia Yorkton slávila bl. Vasiľa Veličkovského

Každý rok 27. júna slávia ukrajinskí redemptoristi sviatok ukrajinských mučeníkov (ostatní redemptoristi slávia 28. júna).  27. júna 2001 ich vyhlásil svätý Ján Pavol II. za blahoslavených. V kanadskej provincii Yorkton je slávenie veľmi významné aj preto, že v kostole sv. Jozefa vo Winnipegu (MB) sa nachádzajú neporušené relikvie blahoslaveného Vasiľa Veličkovského. Krátko pred slávnosťou prišla správa, že Kanadská katolícka biskupská konferencia chrám povýšila na stupeň národnej Svätyne bl. biskupa a mučeníka Vasiľa Veličkovského (Василь Величковський).

Celý deň boli rôzne príhovory o blahoslavenom a pobožnosti. Tento deň obnovy viedol P. John Sianchuk, C.Ss.R. Popoludní mal prednášku o spiritualite blahoslaveného biskupa a mučeníka. Na slávnosti sa zúčastnili mnohí pútnici z rôznych častí Kanady, USA a dokonca aj z Trinidadu a Tobago.

Po večernej Božskej liturgii bola procesia s relikiviami bl. Vasiľa a bl. Mikuláša Čarneckého do domu, kde bl. Vasiľ strávil posledné mesiace svojho pozemského života.  Pred domom dal požehnanie s relikviami P. Larry Kondra, C.Ss.R. Po návrate do chrámu dostali prítomní pomazanie svätým olejom bl. Vasiľa.

Ivan Mark Dzhur

Príbuzné články:

Bl. Vasyľ Veličkovský patrónom väzenskej služby na Ukrajine

Volodymyr Hruza biskupom na Ukrajine

Michal Bubnij biskupom na Kryme 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved