Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNaši svätí a blahoslaveníBlahoslavený Ivan Zjatyk

Blahoslavený Ivan Zjatyk

zjatykBlahoslavený  Ivan Zjatyk  sa narodil 26.12. 1899 v Odrekgove (v dnešnom Poľsku).
V rokoch 1911 – 1918 študoval na gymnáziu v rodnom meste. Po jeho ukončení vstúpil do kňazského seminára v Przemyślu, kde v roku 1923 úspešne ukončil štúdiá. Po kňazskej vysviacke pracoval ako farár, potom ako prefekt a profesor dogmatiky v kňazskom seminári (1925 – 1935). V roku 1935 zložil rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Ako redemptorista pôsobil v rokoch 1936 – 1946 v Stanislavove, vo Ľvove, v Ternopoli a v Zbojiskach. Vynikal ako horlivý kazateľ a obľúbený spovedník. Príchodom komunistov a uväznením cirkevnej hierarchie bola zrušená aj provincia redemptoristov. Páter Ivan sa stal jej tajným protoihumenom a v tom čase aj generálnym vikárom ukrajinskej Gréckokatolíckej Cirkvi (1947). KGB považovala pátra Ivana za človeka, ktorý by ich mohol doviesť na stopu tajnej Cirkvi. Najprv bol internovaný v Unevskom kláštore. V r. 1950 bol uväznený a podrobený mnohým výsluchom, na ktorých ho surovo bili a týrali. Vo februári sa uskutočnil zinscenovaný proces, na ktorom ho obvinili zo zhromažďovania protisovietskej literatúry. Nasledovali ďalšie krvavé výsluchy. 20. 7. sa uskutočnil ďalší proces, ktorý ho uznal vinným z protisovietskej činnosti a udržiavania kontaktov s cirkevnou hierarchiou. V novembri 1951 ho Špeciálny poradný zbor pri KGB v ZSSR odsúdil na desať rokov ťažkých prác v komunistických lágroch. Podľa očitých svedkov pátra Ivana dozorcovia takmer každodenne bili a rôznymi spôsobmi mučili. Na následky tohto surového zaobchádzania zomrel 17. 5. 1952 v miestnej nemocnici (Bratsk, Irkutská oblasť). Aby komunistická mašinéria zakryla jeden zo svojich zločinov, ako príčinu smrti (v archívoch KGB) uviedla kôrnatenie ciev, cirhózu pečene atď.

Páter Ivan Zjatyk bol blahorečený 27. júna 2001. Liturgická  spomienka pripadá na 27. jún.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..