Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvé ľudové misie – Vianoce v Albánsku

Medziprovinciálna redemptoristická komunita v Albánsku oslavuje svoje piate Vianoce. Ako je známe, Albánsko do roku 1991 žilo pod ateisticko-komunistickou diktatúrou, čím sa potlačil náboženský význam týchto dní. Keď bol nastolený oficiálny štátny ateizmus, Vianoce boli premenované na “Oslavy nového roka” a vianočný stromček sa stal novoročným stromčekom. Dnes, aj keď je už náboženská sloboda, nový rok je v mysliach ľudí stále dôležitejší ako oslava narodenia Krista. Navyše katolíci a pravoslávni tvoria 21 % obyvateľstva, v ktorom je väčšina moslimov.

Ale ešte predtým, ako redemptoristi prišli do “Krajiny orlov”, a predtým, ako diktatúra Envera Hoxha prinútila vzdať sa náboženstva, sv. Alfonz už bol prítomný v albánskych vianociach. Otec Ndre Mjeda preložil do albánčiny a spopularizoval slávnu koledu sv. Alfonza “Tu scendi dalle stelle”, ktorú skomponoval náš zakladateľ v roku 1754. Preklad zachoval nielen populárny a melodický štýl neapolského svätého, ale podarilo sa mu zachovať aj význam každého vyjadrenia, ktoré privádza veriaceho bližšie k zázraku božieho vtelenia.

Počas štvrtého adventného týždňa albánski redemptoristickí misionári viedli prvé misie v katolíckej komunite v južnej časti krajiny. V Gjirokastër, v meste svetového dedičstva UNESCO, sú katolíci naozaj menšinou: kniha krstov obsahuje približne 70 ľudí. Srdcom tejto komunity je domov Dcér Krista kráľa, ktoré tiež majú školu pomenovanú podľa jej zakladateľa – José Gras. Vďaka priateľstvu a túžbe zdieľať sa sen o medzi-kongregačnej misii stal skutočnosťou. Od tej doby redemptoristi a františkánske sestry sv. Filipy Mareri spolupracujú v Kamez. A tak sa Komunita Dcér Krista Kráľa stala domovom troch chariziem v službe evanjelizácie. Musíme tiež doplniť, že táto myšlienka bola vyjadrená biskupom apoštolskej administratúry, keďže v Gjirokastra nikdy nebol kňaz a komunita má silnú túžbu sláviť sviatosti, a to aj napriek tomu, že sú veľmi malé spoločenstvo.

Misie trvali päť dní. Rána boli venované návštevám študentov v školách, hlavne moslimskej a pravoslávnej tradície, a tiež návštevám v rodinách a požehnávaniu domov. Úžasná bola návšteva malého mesta Memaliaj, v ktorom postavili kostol len pred tromi mesiacmi. Mladý postihnutý, 18 ročný Denis Djego, mohol túžobne prijať krst. Svoju rodinu a priateľov postupne privádza k poznaniu Krista. Poobede boli stretnutia s mladými ľuďmi, katolíckym spoločenstvom a nasledovalo slávenie.

Najdôležitejšou časťou bola púť ku koreňom katolíckej cirkvi v Gjirokastër, na miesto, kde pred komunizmom stál kostol. Misionári, žiaci a mladí ľudia prechádzali ulicami historického centra, niesli kríž a hviezdy, čím prekvapili ostatných ľudí. Jeden muž pristúpil ku krížu a pobozkal ho. Ďalšia žena sa pýtala, načo je táto demonštrácia. Ale najviac šokujúce bolo, že sme urobili púť spolu s ľuďmi zo štyroch rôznych náboženstiev, spojených túžbou sláviť lásku, ktorú nám Ježiš priniesol svojim narodením. Na mieste, kde bol kostol, je teraz železný kríž. Pomodlili sme sa a zapáli sme sviečky. Púť skončila vianočnými koledami a tancom okolo vianočného stromčeka na hlavnom námestí. Hodnotenie tejto misie bolo veľmi pozitívne a povzbudilo nás k pokračovaniu na tejto ceste evanjelizácie.

Fr. Laureano Del Otero Sevillano,CSsR.

 

Zdroj: http://www.cssr-europe.com

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Redemptoristi v Hanoji zorganizovali výstavu posvätného umenia

Pochopiť (เข้าใจ) môžeme len s otvoreným srdcom: misijná skúsenosť redemptoristu

Misie redemptoristov: znamenie jednoty pre budúcnosť

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved