Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie redemptoristov: znamenie jednoty pre budúcnosť

(Arequipa, Peru) – Od 14. do 28. októbra 2018 sa vo farnosti Matky ustavičnej pomoci v Mariano Melgar – Alto San Martin v Arequipe v Peru uskutočnili veľké misie redemptoristov, aby podporili jednotu medzi provinciami Quito, Severné Peru, Južné Peru a Bolívia. Zúčastnilo sa ich 18 pátrov redemptoristov, jeden diecézny kňaz, dve sestry lauritky a deväť laických misionárov zo severného a južného Peru.

Farnosť Matky ustavičnej pomoci, patriaca do arcidiecézy Arequipa, je geograficky situovaná na svahoch impozantnej sopky Misti, ktorá je s jej snehovou pokrývkou okrasou Arequipy. Vo farnosti žije viac než 40 000 obyvateľov. Tvoria ju mestské aj okrajové oblasti, v ktorých je viditeľnejšia chudoba: cesty bez asfaltu, neisté bývanie a na kopcoch je vo všeobecnosti len malá ponuka základných služieb. Je tu materiálna aj duchovná chudoba.

Evanjelizácia sa dotkla škôl, kaplniek, misijných centier aj malých spoločenstiev. Prebiehala formou návštev na školách, misijnými kázňami, stretnutiami s rodinami aj návštevami v domácnostiach. Bezpochyby to bola komplexná skúsenosť. Vtelená, kerygmatická, ekleziálna, mariánska a predovšetkým ľudová v štýle sv. Alfonza.

Sme presvedčení, že misie sú časom, kedy Pán koná. V tomto čase sme mohli zakúsiť jednotu a teraz kráčame novými cestami plnými výziev, no s veľkou nádejou. Dúfame, že sa zídeme na ďalších misiách v inej krajine, aby sme tak utužovali bratstvo. Ďakujeme miestnemu kňazovi P. Héctorovi Zegarrovi (misionárovi redemptoristovi) za jeho pozvanie a tiež ostatným bratom misionárom, ktorí umožnili tieto veľké misie v Arequipe.

Rider Macas
Misionár redemptorista

Claudia León
Laická misionárka (MILAR)

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Príbuzné články:

Redemptorista misionár ocenený Biskupskou konferenciou v Peru za mediálnu prácu

Prírodná katastrofa v Peru, 78 mŕtvych a tisíce bez domova

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved