DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaPozvaná k Božej láske – duchovná obnova pre ženy

Pozvaná k Božej láske – duchovná obnova pre ženy

Počas víkendu 20. – 22. októbra sa konala v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí už po piatykrát duchovná obnova zameraná pre ženy s názvom Pozvaná k Božej láske, ktorú viedol P. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR.

Duchovná obnova vychádzala z biblických predobrazov žien: Tamary, sv. Márie Magdalény a Božej Matky Márie, ktoré majú vždy čo povedať aj dnešným ženám. 

Aj táto obnova pomohla účastníčkam  pochopiť vlastné prežívanie, niekedy obavy, strach či frustráciu. Taktiež im ukázala východiská, z ktorých je možné prostredníctvom sviatostného života a sebarealizácie nanovo aktivizovať svoj duchovný život milovanej Božej dcéry. Pozvanie prijalo tridsaťtri žien.

Príbuzné články:

Deň obnovy pre ZKSM (2017)

Mojžiš – obnova pre mužov (december 2016)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

P. Pizovka na kurze pre spovedníkov 

gabriela.kalafusova@hotmail.com