Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápežská Alfonziánska akadémia bola na osobitnej audiencii u pápeža Františka

Vo štvrtok 23. marca 2023 sa celá Alfonziánska akadémia vrátane profesorov, zamestnancov, študentov a redemptoristov z rímskych komunít (San Alfonso, San Gioacchino, Monterone a z neapolskej provincie vrátane magistra novicov a novicov z Ciorani) spolu s generálnou radou stretla s pápežom Františkom v Klementínskej sále vo Vatikáne. Stretnutie so Svätým Otcom bolo dôstojným vyvrcholením kongresu organizovaného Pápežskou Alfonziánskou akadémiou na tému „Svätý Alfonz, pastier maličkých (posledných) a učiteľ Cirkvi“. Pápež vstúpil do Klementínskej sály za búrlivého potlesku 195 prítomných. Páter Alfonso Amarante CSsR, dekan Akadémie, pozdravil Svätého Otca a poďakoval mu najmä za udelenie pocty byť Pápežskou akadémiou. Svätému Otcovi tiež poďakoval za jeho živý záujem o Akadémiu a Alfonzovo morálne myslenie a za to, že zároveň neustále vyzýva Akadémiu, aby bola v dnešnej dobe verná učeniu svätého Alfonza.

Svätý Otec sa potom prihovoril zhromaždeniu. Zdôraznil skutočnosť, že teológovia, moralisti, misionári a spovedníci sú povolaní vstúpiť do živého vzťahu s Božím ľudom a byť pritom pozorní na volanie najmenších. Členom Pápežskej Alfonziánskej akadémie pápež František odporučil rozlišovanie v znamení milosrdenstva. V oblasti bioetiky vyzval členov, aby sa „vyhýbali extrémistickej polarizujúcej dynamike“ a zosúladili vedeckú dôkladnosť s blízkosťou k reálnemu životu ľudí.

Ďalej zdôraznil: „Používajte ‚jazyk ľudí‘ v tradícii svätého Alfonza a vypracujte praktické a poľudšťujúce návrhy morálneho života, aby ste sprístupnili plody teologickej reflexie“. Vyzval, aby sme „boli vždy na strane konkrétneho človeka“ a „nezabúdali na cítenie ľudu, ku ktorému každý patrí, a pomocou nástrojov etickej reflexie budovali spoľahlivé opevnenia, ktoré ho budú brániť pred rozbujnenou mentalitou efektivity a skartácie“.

Ďalej zdôraznil: „Boli ste vzatí zo stáda, patríte k nemu, nezabúdajte na ovzdušie ľudu, myslenie ľudu, cítenie ľudu. A to nie je komunizmus, socializmus, nie! Toto je svätý verný Boží ľud, ktorý ‚sa nemôže mýliť vo viere‘, nezabúdajte na to! I. vatikánsky koncil a potom II. vatikánsky koncil.“

Pápež František varoval pred tým, aby sme sa stali obeťou chladnej akademickej morálky spoza písacieho stola, ktorá je bezcitná, ale aby sme si radšej vybrali pozíciu, ktorá dozrieva z „pastoračného rozlišovania plného milosrdnej lásky, zameranej na pochopenie, odpustenie, sprevádzanie a predovšetkým začlenenie“. Každá morálna teologická pozícia má v skutočnosti za základ Božiu lásku. Svätý Otec sa v tejto súvislosti podelil o osobnú spomienku. Povedal: „Predstavte si, že bolo zakázané čítať Häringovu prvú knihu Kristov zákon: ‚Nie! Je to heretické, nemôžete to čítať!‘. A ja som študoval len tú kazuistickú morálku: ‚Smrteľný hriech je, ak na stole chýbajú dve sviečky, všedný, ak chýba len jedna…‘ A celá tá kazuistika, a to hovorím s pokorou… Vďaka Bohu, že to prešlo, bola to morálka spoza chladného stola.“ Morálni teológovia, misionári a spovedníci sú povolaní vstúpiť do živého vzťahu s Božím ľudom, prijať najmä volanie najmenších, pochopiť ich skutočné ťažkosti, pozrieť sa na existenciu z ich uhla pohľadu a ponúknuť im odpovede, ktoré odrážajú svetlo Otcovej večnej lásky.

Zdôraznil strednú cestu, ktorú si zvolil svätý Alfonz: cestu intenzívneho počúvania, kráčania s ľuďmi pri formovaní ich svedomia, pokory a nádeje. Okrem toho sa Svätý Otec následne venoval otázkam sociálnej morálky. Postoj, ktorý navrhol pre vstúpenie do zložitej štruktúry spoločnosti, v ktorej žijeme, je pokorne kráčať s Božím ľudom a vyhýbať sa odsudzujúcim postojom: environmentálna kríza, ekologická transformácia, vojna, finančný systém, ktorý je schopný určovať život ľudí až po vytvorenie novodobých otrokov, a výzva budovať bratstvo medzi ľuďmi a medzi národmi; tieto otázky nás musia podnecovať k výskumu a dialógu. „Pán je koncom dejín“ a ľudský rod, obnovený v Kristovi, je povolaný rásť ako Božia rodina.

Svätý Otec napokon udelil zhromaždeniu svoje apoštolské pápežské požehnanie, osobne pozdravil každého zo 195 členov a napokon sa s celou skupinou spoločne odfotografoval. Bol to krásny deň požehnania pre Pápežskú Alfonziánsku akadémiu, ktorá oslavuje 75 rokov svojej služby Cirkvi, ale aj pre celú Kongregáciu, ktorá sa snaží žiť v duchu svätého Alfonza ako „misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa“.

Celý príhovor pápeža Františka si môžete prečítať tu.

Autor: Joseph Ivel Mendanha CSsR, generálny konzultor

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved