Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Prof. Antonio Donato bol vymenovaný za prezidenta Alfonziánskej akadémie

Akademická obec Alfonziánskej akadémie s potešením oznamuje, že za nového prezidenta akadémie na obdobie rokov 2023 až 2027 bol vymenovaný Prof. Antonio Donato CSsR.

P. Antonio Donato má 48 rokov a je členom Neapolskej provincie. Rehoľnú profesiu zložil v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 2000 a za kňaza bol vysvätený v roku 2004. V rokoch 2005 až 2008 koordinoval redemptoristickú mládež a pastoráciu povolaní v južnom Taliansku a v rokoch 2008 až 2014 bol zodpovedný za formačný „dom“ talianskych redemptoristov.

V roku 2010 získal licenciát z morálnej teológie na Alfonziánskej akadémii a v roku 2014 doktorát z morálnej teológie s výskumom myslenia a morálneho návrhu redemptoristického teológa Dominica Caponeho (1907 – 1993).

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved