Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápežskú lateránsku univerzitu bude viesť redemptorista P. Alfonso Amarante

Svätý Otec vymenoval pátra Alfonza V. Amaranteho CSsR, doterajšieho prezidenta Pápežského inštitútu morálnej teológie ad instar Facultatis (Accademia Alfonsiana), za rektora Pápežskej lateránskej univerzity. Zároveň mu udelil titul arcibiskupa a pridelil mu titulárny stolec Sorres.

Správu uverejnil Vatikán 1. augusta 2023 na slávnosť sv. Alfonza. Zároveň 2. augusta 2023 uplynulo 63 rokov, odkedy sa Akadémia Alfonziana stala súčasťou Lateránskej univerzity.

J.E. Msgr. Alfonso V. Amarante CSsR sa narodil 26. decembra 1970 v Pagani (Salerno) v južnom Taliansku. Do študentátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa vstúpil v Neapole, prvé sľuby zložil 29. septembra 1993 a doživotné sľuby 29. septembra 1996. Za kňaza bol vysvätený 21. júna 1997.

V roku 1999 získal licenciát z cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite a v roku 2002 doktorát z teológie. Na Alfonziánskej akadémii študoval morálnu teológiu. Od roku 2003 tam pôsobil ako pozvaný profesor, v roku 2017 sa stal riadnym docentom. Prednášal na viacerých univerzitách v Taliansku a zastával rôzne úrady v neapolskej provincii redemptoristov. Bol podpredsedom Alfonziánskej akadémie (2013 – 2018); pôsobil ako člen a pokladník Talianskej asociácie profesorov cirkevných dejín (2017 – 2023); od roku 2002 ako podpredseda asociácie Editiones Academiae Alfonsianae – Edacalf; od roku 2011 ako konzultant Dikastéria pre kauzy svätých; od roku 2014 bol šéfredaktorom a členom vedeckého výboru časopisu Spicilegium Historicum CSsR.

Od roku 2017 pôsobil ako profesor morálnej teológie na Pápežskej lateránskej univerzite a od roku 2018 až do súčasnosti bol prezidentom Pápežskej alfonziánskej akadémie.

Zdroj: www.cssr.news a mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved