Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Putovná ikona Matky ustavičnej pomoci odchádza z Podolínca

V Podolínci privítali ikonu Matky ustavičnej pomoci  pri novéne, ruženci a svätej omši o Matke ustavičnej pomoci. Po skončení svätej omše si veriaci mohli  uctiť ikonu aj individuálne. Túto možnosť mali veriaci aj dnes pri obidvoch nedeľných svätých omšiach.

MUP v Podolínci
MUP v Podolínci

V nasledujúcich  dňoch od 23.1. do 28.1. bude ikona v Kostolnej-Záriečí, od 29.1. do 3.2. bude v Bratislave na Puškinovej ulici, od 4. do 8. februára u redemptoristov v Banskej Bystrici (Radvaň). Od 13. februára bude prítomná v Bratislave, kde sa na mimoriadnej kapitule stretnú redemptoristi jednotky Bratislava a Praha. Ikona bude v Bratislave počas trvania celej kapituly, ktorá je mimoriadna tým, že sa na nej oficiálne spoja redemptoristi týchto dvoch jednotiek. Podľa slov P. Róberta Režného, zodpovedného za trojročie osláv Matky ustavičnej pomoci: “Prítomnosť ikony na kapitule má byť tiež symbolickým vyjadrením toho, že redemptoristi chcú započať niečo nové, t.j. novú provinciu, pri nohách Matky ustavičnej pomoci.”

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved