Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Trojdnie s Matkou ustavičnej pomoci v Radvani

V dňoch 5.-8. februára 2017 bola vo  farskom kostole v Radvani ikona Matky ustavičnej pomoci požehnaná sv. Otcom Františkom. Táto putovná ikona navštevuje kostoly a komunity redemptoristov po celej Európe.

Program Trojdnia s Matkou ustavičnej pomoci bol nasledovný:

17.15 rozjímavý ruženec a prosby k Matke ustavičnej pomoci

18.00  mariánska svätá omša

V týchto dňoch sme v modlitbe pamätali na tieto úmysly:

V pondelok sme sa  modlili zvlášť za naše mesto: za požehnanie a posilnenie viery, zvlásť pre mládež, rodiny, starých a chorých.

V utorok sme sa prihovárali za tých, ktorí prežívajú životné skúšky a boje, a tých, ktorí sa vzdialili od Boha a Cirkvi.

V stredu o dar viery pre tých, ktorí sa ešte nestretli s Kristom.

Na záver trojdnia sme sa v stredu po svätej omši pomodlili novénu k Matke ustavičnej pomoci.

Prinášame fotografie z programu Trojdnia:

Radvaň Radvaň2 Radvaň3 Radvaň4 Radvaň5 Radvaň6

Príbuzné články:

Ikona v Bratislave

Putovná ikona na Slovensku

TV LUX o putovaní ikony – správy zo 6.2. 2017

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved