Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Preseľany

Po dvoch rokoch od konania misií vo farnosti Preseľany v októbri 2017 majú teraz veriaci možnosť zúčastniť sa obnovy misií.
Táto farnosť združuje obce Preseľany, Belince, Hrušovany a Koniarovce. Farnosť patrí do Nitrianskej diecézy a dekanátu Topoľčany. Na jej území sa nachádzajú štyri chrámy: Chrám sv. Alžbety v obci Preseľany, Chrám sv. Martina v obci Hrušovany, Chrám sv. Cyrila a Metoda v obci Belince a Chrám Sedembolestnej Panny Márie v obci Koniarovce. Správcom farnosti je vdp. Milan Krajčo. Program obnovy sa koná od stredy večera 4. novembra každý deň vo farskom kostole, a zároveň vo filiálkach. Vedú ju P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Keďže filiálky sú tri, program obnovy je striedavo v jednotlivých kostolov farnosti. 
Vo štvrtok misionári navštívili 31 starých a chorých veriacich v ich domoch, kde im vyslúžili sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Večer bola po sv. omši eucharistická pobožnosť, kde sa farnosť modlila aj za nové duchovné povolania a za ľudí vo farnosti, ktorí odmietajú Ježiša a jeho Cirkev. Počas piatkovej sv. omše vo farskom kostole, ktorej témou bola láska, si 21 manželských párov obnovilo svoje manželské sľuby. V sobotu bola pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.  Misionári sú každý deň k dispozícii na sviatosť zmierenia vo filiálkach aj vo farskom kostole. Obnova misií potrvá do nedele 8. decembra.

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnosti Preseľany

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved