Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Preseľany

Vo farnosti Preseľany sa od soboty, 14. októbra, konajú ľudové misie, ktoré vedú pátri redemptoristi pod vedením p. Ivana Flimela. Vyvrcholia v nedeľu, 22. októbra 2017.

Posledné misie vo farnosti boli pravdepodobne v roku 1970 podľa údajov z misijného kríža. Je možné, že vtedy tieto misie viedol P. Augustín Krajčík CSsR, rodák z neďalekých Veľkých Dvorian.

Program tohtoročných misií prebiehal pravidelne vo farskom kostole v Preseľanoch a na striedačku vo filiálkach v Hrušovanoch, Koniarovciach a Belinciach. Misionármi boli redemptoristi P. Ivan Flimel z Kostolnej, P. Róbert Režný z Podolínca a P. Miroslav Szuda z Bratislavy-Kramárov.  Misionári v pondelok navštívili základnú školu s evanjelizačným programom, v utorok navštívili chorých v ich domoch, kde im vyslúžili pomazanie chorých. Pre deti bola určená aj omša v utorok večer v Preseľanoch, kde im misionári v príhovore priblížili Ježiša, ktorý sa nám dáva ako priateľ v Eucharistii. V stredu bol premietnutý po večernej omši film o Matke ustavičnej pomoci, ktorý zhotovili redemptoristi k jubilejnému roku Matky ustavičnej pomoci v minulom roku. V štvrtok bola v rámci liturgie eucharistická pobožnosť s vyznaním viery a odprosením za hriechy farnosti. V piatok sa ráno pri omši vyslúžila sviatosť pomazania chorých pre starých a chorých a večer po mládežníckej sv. omši sa uskutočnilo stretnutie pre mládež, ktoré mali na starosti redemptoristi – bohoslovci z Bratislavy. V sobotu ráno bola pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci. Počas celého týždňa bola možnosť prijať sviatosť zmierenia, ktorú prijalo pekné množstvo ľudí. Misie sa ukončia v nedeľu doobeda.

Fotografie sú z evanjelizačného programu na základnej škole v pondelok 16.10., ktorý  mal na starosti páter Peter Hertel so skupinou z Kostolnej – Záriečia.  A odozvy detí na program v škole.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved