Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Oázové leto v Bušovciach a Rodinkove

Od 5. do 20. júla prežívalo 14 detí oázové leto v Bušovciach a Rodinkove (pri Belušských Statinách). Väčšia časť detí je súčasťou misijného spoločenstva Rieka Života. Tieto letné stretnutia sú vyjadrením snahy ponúknuť deťom a mládeži kresťanskú formáciu.
Deti mohli zakúšať  blízkosť Boha cez sviatosti a uvažovaním o význame krstu. Čas, ktorý trávili pred svätostánkom a pri modlitbe ruženca niesol názov „hodinky milosrdenstva.“

V prednáškach si okrem iného pripomínali aj symbol zrniečka, ktorý výrazne hovorí o potrebe duchovného rastu, ktorý zahŕňa aj zomieranie sebe a službu druhým. Počas obnovy mali deti možnosť hľadať spôsoby služby druhým. Vzájomne si prejavovali pomoc podľa vzoru Milosrdného samaritána, ktorý je symbolom záchranára. Učili sa aj novým zručnostiam, ktoré môžu napomôcť službe druhým.

Moderátorom obnovy bol Pavol Coch z Rieky Života. Každý deň s programom pomáhali niektorí členovia Rieky Života.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved