Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Videá Mikea Schmitza so slovenskými titulkami

 

Nielen mladí slovenskí katolíci sa môžu počas Adventu pripraviť na príchod Vykupiteľa. Hoci je americký kňaz Mike Schmitz známy predovšetkým ako univerzitný kaplán a na sociálnych sieťach sa prihovára mladým ľuďom, témy desiatich videí so slovenskými titulkami ponúkajú adventné zamyslenia pre všetkých, ktorí hľadajú spôsob prežívania svojej viery v dnešnom modernom svete.

Slovenské titulky vo videách Mikea Schmitza, ktoré preložil Lukáš Vaník, pripravil mediálny tím redemptoristov v spolupráci s produkciou projektu Ascension Presents. Kompletný zoznam nájdu slovenskí diváci tu: http://bit.ly/MikeSchmitz. Pozrieť si video s titulkami v slovenčine je veľmi jednoduché; stačí si v nastaveniach videa zapnúť titulky a vybrať slovenčinu. Otec Mike Schmitz je kňazom diecézy Duluth v Minnesote. V súčasnosti riadi The Newman Centre na Univerzite Minnesota-Duluth a je tiež riaditeľom Úradu pre mládež a mladých dospievajúcich v diecéze. Je známy svojimi inšpirujúcimi kázňami, zábavnosťou a skutočnou pohodou. Ascension Presents je evanjelizačná platforma. Prináša zaujímavý obsah, ktorý reflektuje dobro, pravdu a krásu, a tak privádza srdcia všetkých sledovateľov bližšie ku Kristovi.

 

Adventné videá Mikea Schmitza so slovenskými titulkami:

Zasluhujeme si, aby nás Boh miloval? Predtým než ideme na sväté prijímanie, hovoríme Bohu, že sme hodní prijať ho. Prečo tento výrok skôr než o nás hovorí o bezpodmienečnej Božej láske?

Čo je hriech? Čo hriech je a čo hriech nie je? Aký je rozdiel medzi ľútosťou a pokáním a aká zlá je neprítomnosť dobra?

Advent – viac než kalendár s čokoládkami Čo pre teba znamená adventné obdobie? Je to čas vhodný na rozvešanie svetielok, nakúpenie darčekov a jedenie čokolády? Alebo je to niečo viac? Aj keď je správne pripravovať sa počas Adventu na Vianoce, toto liturgické obdobie nie je len o tom.

Všetko má svoj čas Cirkev vo svojej nesmiernej múdrosti vytvorila liturgický kalendár, ktorý je v súlade s prirodzenosťou človeka. Aké sú dôvody stojace za jednotlivým liturgickými obdobiami cirkevného kalendára, osobitne Adventného a Vianočného obdobia?

Čakanie na Vianoce Niekedy, keď nám Boh hovorí, že máme čakať, chce, aby sme prijímali milosť, ktorú nám dáva v danej chvíli. A toto platí najmä počas Adventného obdobia. Pripravme si počas čakania na Vianoce dušu na Kristov príchod.

Stratená vianočná časť Svoj darček dávame otcovi Mikeovi svojím sledovaním videí od Ascension Presents; nič mu totiž nespôsobuje väčšiu radosť, ako to, že môže pozývať ľudí k hlbšiemu vzťahu s Ježišom, ktorý prostredníctvom tohto YouTube kanálu hýbe vrchmi i srdcami.

Vianoce – čas nádeje Hoci sú mnohí z nás pred Vianocami celkom vystresovaní a po Vianociach zasa deprimovaní – keďže sa najskôr snažíme, aby sme mali dokonalé sviatky, a potom, keď je po „všetkom“, začíname cítiť, že sme celkom vyhorení – ak budeme pamätať na jednu vec, tak Svetlo tohto obdobia v nás bude žiariť aj naďalej. Vianoce sú časom nádeje a najdôležitejšou vecou v tomto období má byť posilňovanie a prehlbovanie nášho vzťahu s Ježišom, v rámci ktorého sa učíme čoraz väčšmi mu dôverovať.

Tipy na modlitbu Modlitba nie je len jedna dobrá vec spomedzi mnohých, ktorú treba robiť. Modlitba je absolútne nevyhnutná vec, ak chceme poznávať Božiu vôľu a väčšmi sa k Bohu priblížiť. Problém spočíva v tom, že si musíme nájsť na modlitbu čas a odhodlanie. Hlbšie sa zamyslime nad svojou modlitbou a položme si pritom štyri otázky: Kedy by som sa mal modliť? Kde by som sa mal modliť? Čo by som sa mal modliť? Prečo by som sa mal modliť?

Modlitba v stave ťažkého hriechu Skrúšená modlitba môže byť prejavom odvahy, pretože Pán vie, že nie je nič ťažšie než modliť sa po spáchaní hriechu. Vtedy sa totiž akosi bojíme priblížiť k Bohu. No i tak jediný spôsob, akým môžeme premôcť svoj strach, je postaviť sa mu zoči-voči; a jediný spôsob, akým môžeme premôcť svoj hriech, je ísť k Bohu po tom, čo sme zhrešili. Boh túži mať s nami vzťah a kvôli budovaniu tohto vzťahu s nami nás chce „očistiť od každej našej neprávosti“ (porov. 1 Jn 1, 9).

Hodnota ticha Boh nás nikdy neignoruje, ale občas ho niekedy jednoducho nedokážeme počuť, pretože nás mnohé veci v našom živote rozptyľujú. Preto je potrebné, aby sa ľudia väčšmi spriatelili s tichom, pretože ticho je materinským jazykom Boha a práve v tichu môžeme Boha najlepšie počuť.

 

Príbuzné články:

Redemptoristi predstavili sériu videí pre mladých Keď ťa Boh vracia do hry

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved