Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Oázové leto so svätými“ vo Vinnom

Už piaty rok organizovali mladí zo spoločenstva Rieka Života letné duchovné cvičenia. V tomto roku sa  obnova mladých konala od 4.7. do 14.7. 2016 v obci Vinné pri Michalovciach. Zúčastňovali sa na nej mladí vo veku od 14 do 18 rokov pod duchovným vedením p. Rastislava Dluhého CSsR. Moderátormi duchovnej obnovy boli Ján Živčák a Anna Limáneková.

Tento rok za nosnú tému poslúžili príbehy svätcov, blahoslavených a tých, ktorí sú v procese blahorečenia. Každý deň bol sústredený na príbeh jedného z nich.

V prednáškach boli vyzdvihnuté rôzne aspekty zo života týchto osôb, ktoré sú hodné nasledovania. Deti sa dozvedeli o Božom služobníkovi, redemptoristovi Marcelovi Vanovi a o jeho osobnom vzťahu s Ježišom. Tiež o sv. Augustínovi a jeho matke sv. Monike. Na pozadí ich príbehu účastníci uvažovali o hriechu prítomnom v našom živote a o potrebe obrátenia.

Ďalší deň bol venovaný sv. Terézii z Lisieux a bl. Anne Kataríne Emmerichovej. Ich príbehy pomohli účastníkom zamyslieť sa nad zmyslom utrpenia. Príbeh sv. Leopolda Mandića bol výborným príkladom na rozjímanie nad krásou sviatosti zmierenia a Božieho milosrdenstva. Život sv. Benedikta ponúkol možnosť premýšľať o spoločenstve a v životných príbehoch ďalších svätých mohli deti nachádzať ďalšie krásne príklady životných hodnôt: sv. Mária Egyptská – čistota, sv. Katarína Sienská – Eucharistia, sv. Matka Tereza – služba druhým a obeta.

Program sa skladal z rôznych foriem modlitieb (osobná modlitba v tichu, liturgia hodín, krížová cesta, adorácia, kajúce žalmy, chvály, Lectio divina, modlitba príhovoru), svätých omší, prednášok, diskusií, rozhovorov v skupinkách, no nechýbali ani športové aktivity, pantomímy, či praktická pomoc ľuďom v obci a hry. Duchovnej obnovy sa tento rok zúčastnilo 45 mladých z celého Slovenska a 14 animátorov.

Duchovná obnova vyvrcholila v stredu večer. Účastníci cestovali domov vo štvrtok dopoludnia.

Dojmy z podujatia: VIDEO

www.tkkbs.sk/tlačová správa o oázovom lete

Oazove leto

Oazove leto

Oazove leto

foto12

Oazove leto foto5 Oázove leto Oázove leto

Lomné 2012, Lomné 2012 Správa v TKKBS

Lomné 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved