Slovo medzi nami
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičenia“Oázové leto so svätými” vo Vinnom

“Oázové leto so svätými” vo Vinnom

Už piaty rok organizovali mladí zo spoločenstva Rieka Života letné duchovné cvičenia. V tomto roku sa  obnova mladých konala od 4.7. do 14.7. 2016 v obci Vinné pri Michalovciach. Zúčastňovali sa na nej mladí vo veku od 14 do 18 rokov pod duchovným vedením p. Rastislava Dluhého CSsR. Moderátormi duchovnej obnovy boli Ján Živčák a Anna Limáneková.

Tento rok za nosnú tému poslúžili príbehy svätcov, blahoslavených a tých, ktorí sú v procese blahorečenia. Každý deň bol sústredený na príbeh jedného z nich.

V prednáškach boli vyzdvihnuté rôzne aspekty zo života týchto osôb, ktoré sú hodné nasledovania. Deti sa dozvedeli o Božom služobníkovi, redemptoristovi Marcelovi Vanovi a o jeho osobnom vzťahu s Ježišom. Tiež o sv. Augustínovi a jeho matke sv. Monike. Na pozadí ich príbehu účastníci uvažovali o hriechu prítomnom v našom živote a o potrebe obrátenia.

Ďalší deň bol venovaný sv. Terézii z Lisieux a bl. Anne Kataríne Emmerichovej. Ich príbehy pomohli účastníkom zamyslieť sa nad zmyslom utrpenia. Príbeh sv. Leopolda Mandića bol výborným príkladom na rozjímanie nad krásou sviatosti zmierenia a Božieho milosrdenstva. Život sv. Benedikta ponúkol možnosť premýšľať o spoločenstve a v životných príbehoch ďalších svätých mohli deti nachádzať ďalšie krásne príklady životných hodnôt: sv. Mária Egyptská – čistota, sv. Katarína Sienská – Eucharistia, sv. Matka Tereza – služba druhým a obeta.

Program sa skladal z rôznych foriem modlitieb (osobná modlitba v tichu, liturgia hodín, krížová cesta, adorácia, kajúce žalmy, chvály, Lectio divina, modlitba príhovoru), svätých omší, prednášok, diskusií, rozhovorov v skupinkách, no nechýbali ani športové aktivity, pantomímy, či praktická pomoc ľuďom v obci a hry. Duchovnej obnovy sa tento rok zúčastnilo 45 mladých z celého Slovenska a 14 animátorov.

Duchovná obnova vyvrcholila v stredu večer. Účastníci cestovali domov vo štvrtok dopoludnia.

Dojmy z podujatia: VIDEO

www.tkkbs.sk/tlačová správa o oázovom lete

Oazove leto

Oazove leto

Oazove leto

foto12

Oazove leto foto5 Oázove leto Oázove leto

Lomné 2012, Lomné 2012 Správa v TKKBS

Lomné 2014

Sledujte nás:
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier