Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Naša misijná prítomnosť v Luxemburgu

13. 9. 2014 začali redemptoristi novú misiu. Je to nová misijná iniciatíva – interprovinciálna komunitu v Luxemburgu.

 Krátky pohľad do histórie

Redemptoristi prišli do mesta Luxemburg po veľkých misiách, ktoré sa uskutočnili v roku 1851. Boli sme prvou mužskou rehoľnou rodinou, ktorá sa usadila v Luxemburskom kniežatstve po Francúzskej revolúcii. V roku 1856 sme začali stavať kostol sv. Alfonza. Našou úlohou bola obnova miestnej cirkvi prostredníctvom farských misií a sviatosti zmierenia. Náš kostol sa preslávil predovšetkým kvôli sviatosti zmierenia. V roku 1969 sa redemptoristi stali zodpovednými za tzv. Európsku farnosť, ktorá slúžila rôznym jazykovým skupinám v Luxemburgu (francúzsky, nemecky, taliansky, holandsky, anglicky).

V súčasnosti sa staráme o tie isté jazykové skupiny okrem Talianov. Niektoré pastoračné služby sa konajú v rozličných
kostoloch mesta. V kostole sv. Alfonza sa slúžia sv. omše po francúzsky, nemecky, luxembursky a anglicky. Prebiehajú tu aj katechézy a príprava k sviatostiam, ako aj sviatosť zmierenia.

Myšlienka interprovinciálnej komunity sa zrodila po generálnej vizitácii provincie Štrasburg v roku 2010. Konzulta Konferencie Európa (KRE) to zvážila a za pomoci spolubratov z Luxemburgu pripravila návrh projektu. Uskutočnili sa mnohé stretnutia s vedením provincie Štrasburg a so spolubratmi, ktorí tam pracujú. Diskusie prebehli počas stretnutí KRE v Dubline a Krakove. Napokon na stretnutí KRE v Madride bol projekt interprovinciálnej komunity v Štrasburgu prijatý.

Niekoľko informácií o Luxemburgu

Luxemburg má asi 525.000 obyvateľov, samotné mesto Luxemburg asi 111.000. Asi 44,5% obyvateľov štátu tvoria cudzinci, v hlavnom meste to je 65%. V meste Luxemburg sú prisťahovalci zo 143 národov a národností, preto je to multikultúrne a mnohojazyčné mesto. Väčšina imigrantov prišla hľadať lepší život a vykonávajú základné jednoduché práce. Katolícka cirkev v Luxemburgu stojí pred štrukturálnymi zmenami.

Náš projekt

Radi by sme otvorili pastoračné centrum pre imigrantov hovoriacich po španielsky, anglicky a nemecky. Náš kostol sv. Alfonza a kláštor sú dostatočne veľké pre všetky tieto skupiny. Biskup nás požiadal, aby sme sa zaoberali pastoráciou mladých ľudí a aj pastoráciou kňazov. Chceme pokračovať v službe sviatosti zmierenia a sv. omšiach vo francúzštine, angličtine, španielčine, nemčine a luxemburčine. Všetky tieto činnosti sú v súlade s apoštolskými prioritami KRE.

Komunita

Provincia Štrasburg začala s opravou domu a s jeho prispôsobením pre potreby pastoračnej práce. Mladí francúzsky hovoriaci redemptoristi vytvorili Plán komunitného života a Projekt pastoračnej služby, čo bude základom práce a života tejto komunity.

Osobitná výzva je spojená s jazykom: každý člen komunity nutne musí hovoriť po francúzsky a aspoň dvomi ďalšími jazykmi, aby si dokázali vzájomne pomáhať a alternovať.

150 rokov Londýnskej provincie

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved