Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na misii milosrdenstva k tým, čo sú ďaleko: ctihodný Marcello Candia

Dnes si Cirkev pripomína narodenie ctihodného Marcella Candiu. Prinášame vám text z našej knihy Svätci v milosrdenstve:

Marcello Candia bol bohatým podnikateľom, ktorý sa stal chudobným, keď rozdal všetko, čo mal, vrátane seba samého. Počas svojej mladosti a ranej dospelosti sa Marcello naučil, ako skombinovať prácu s múdrym prerozdeľovaním svojho majetku a s ešte pozornejšou a aktívnejšou sociálnou dobročinnosťou. Neskôr sa vďaka sérii istých udalostí spriatelil s brazílskymi misionármi. Vtedy skonštatoval: „Nestačí príležitostne dávať finančnú pomoc. Musíme s chudobnými čo najviac zdieľať ich život. Bolo by pre mňa príliš ľahké zostať si tu, vo svojom pohodlnom a privilegovanom živote, a hovoriť: ‚Posielam tam svoje prebytky.‘ Ja som povolaný ísť a žiť spolu s nimi.“

Presťahoval sa do brazílskeho mesta Macapà, v ktorom založil a riadil nemocnicu pre „najchudobnejších z chudobných“. Zriadil tiež útulnú nemocnicu pre malomocných v Maritube v severnej Brazílii. Posledných osemnásť rokov svojho života strávil v tejto krajine. Tu uskutočňoval „diela a skutky“ pozostávajúce z opatrovateľských domov, škôl, dedín, leprozórií, kláštorov, seminárov, kostolov a dobrovoľníckych centier. Zašiel až do mesta Belo Horizonte, do faviel v Riu de Janeiro, ba dostal sa až k bolívijským hraniciam.

Priateľ, ktorý ho občas navštívil na jeho misiách, o ňom povedal: „Candia bol dynamický a sebaistý. Bol zvyknutý riadiť a stále rozprával. Bol tiež veľmi štedrý a šľachetný a mal k dispozícii veľké prostriedky. No okrem toho, že mal veľa, vedel aj, ako to použiť… No vždy, keď sa vrátil z amazonského pralesa, bol premenený. Uvedomil si, že na realizáciu svojich cieľov potrebuje aj iných ľudí. To bola pozoruhodná zmena: z človeka, ktorý bol stredom svojho sveta, sa stal služobník všetkých ľudí… A skutočne vnímal, že je v službách všetkých ľudí, ktorých mu Boh poslal.“

Candia na steny svojho domu v Brazílii napísal tieto slová: „Človek sa nemôže deliť o nebeský Chlieb, ak sa nedokáže podeliť o chlieb pozemský.“

Príbuzné články:

Sv. Terézia z Lisieux: Vďačnosť za „spravodlivého a milosrdného“ Boha

Svätý Leopold Mandić, služobník milosrdenstva

Sv. Ján Mária Vianney

Radosť zo zvestovania milosrdenstva: svätá Faustína Kowalská

Spoznávanie trpiacej tváre Krista: Svätý Jozef Cottolengo

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved