DomovNovinkySpoznávanie trpiacej tváre Krista: Svätý Jozef Cottolengo

Spoznávanie trpiacej tváre Krista: Svätý Jozef Cottolengo

Cirkev si dnes pripomína svätého Jozefa Benedikta Cottolenga (1786-1842). Prinášame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 34-35):

Vo všeobecnosti je známy tým, že v severotalianskom Turíne vybudoval Malý dom Božej Prozreteľnosti. Základom jeho misie mala stále byť „prozreteľnosť, oporou modlitba, dušou Kristova láska a stredom chudobní“. Hlavnou črtou tohto domu malo byť poskytovanie útočiska tým, ktorí žiadne nemali – najmä tým, ktorí trpeli v dôsledku nevyliečiteľnej alebo ťažkej choroby. Základnou charakteristikou domu bolo, že mal byť pre ľudí v každej núdzi skutočnou „rodinou“. Skladal sa z obyvateľov, ich pomocníkov, dobrovoľníkov a z personálu potrebného pri tejto starostlivosti. Domy sa časom rozmnožili a rozrástli až na takú úroveň, že sa z nich vlastne stali akési malé mestečká.

Tieto komunity sa v skutočnosti budovali postupne a zakladali na základe rôznych potrieb ľudí: jedna budova bola určená pre duševne chorých pacientov (ktorých svätý Josef Benedikt Cottolengo volal „moji drahí priatelia“) a ďalšia pre nepočujúcich; bolo tu miesto pre postihnutých a ďalšie pre siroty; bol tu dom pre nevyliečiteľne chorých a tak ďalej. Svätec dal každej budove veľavravné kresťanské meno: „Dom viery“, „Dom nádeje“, „Dom Panny Márie“ či „Betlehem“. Keď jeho dielo vzrástlo, s láskou ho celé označoval ako „moja Noemova archa“. Mnohí boli ohromení jeho geniálnou tvorivosťou a niektorí navrhovali dielu aj nové meno: Univerzita kresťanskej lásky.

Cottolengo svojich spolupracovníkov vášnivo poučoval: “Chudobní sú Ježišom – nie sú len jeho obrazom. Oni sú Ježišom osobne. A keďže sú ním, musíte im slúžiť. Všetci chudobní sú našimi pánmi, no tí, ktorí sú už na pohľad odporní, tí sú našimi najvyššími pánmi, sú našimi skutočnými pokladmi. Ak s nimi nebudeme zaobchádzať dobre, potom nás vykopnú z nášho Malého Domu. Oni sú Ježiš.”

Preto žiadal, aby všetci praktizovali dobročinnú lásku „s nadšením a s radosťou“.

Príbuzné články:

Milosrdná matka svätá Gianna Beretta Mollová

Svätý Vincent de Paul: milosrdenstvo pre najúbohejších

Najmilosrdnejšia manželka blahoslavená Alžbeta Canori Mora

Služobník milosrdenstva sv. Ján Mária Vianney

Blahoslavená Laura Vicuña

Blahoslavený Titus Brandsma – silný a milosrdný „otec“

Svätý Hieronym Emiliani – patrón sirôt a opustenej mládeže

Svätý Peter Claver, kňaz, jezuita, misionár

Svätý Damián de Veuster

Svätá Alžbeta Uhorská – Bohatstvo v službách chudoby

michalovic.lukas@gmail.com