Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sympózium prednášajúcich na Akadémii svätého Alfonza

Pred začiatkom akademického roku si prednášajúci na Akadémii sv. Alfonza, tak ako pred dvomi rokmi, urobili dvojdňové stretnutie (od 24. do 26. septembra), ktorého cieľom bolo uvažovať, zdieľať svoje názory a spoločne plánovať.

Tohtoročné sympózium bolo venované najmä dvom hlavným témam: Didaktika a školenie pre študentov aj učiteľov a pozvanie nasmerovať sa na výzvy morálnej teológie vo svetle pápežského dokumentu „Amoris Laetitia.“

Stretnutia sa zúčastnili takmer všetci redemptoristi tvoriaci učiteľský zbor v Ríme, ako aj mnoho iných učiteľov, ktorí nám pomáhajú v Inštitúte morálnej teológie.

Sympózium sa začalo v nedeľných popoludňajších hodinách v triedach budovy Akadémie. Po úvodnom slove P. Andrzeja S. Wodku, rektora Akadémie, predstavil prof. Giovanni Del Missier podrobnú úvahu týkajúcu sa výziev, ktorú didaktika výskumníkom a učiteľom predkladá. Táto výzva je v kontexte Akadémie ešte naliehavejšia, pretože jej študenti prichádzajú z piatich kontinentov a študujú tu v Ríme, v akademickom prostredí, ktoré je svetovým unikátom.

Vďaka veľkorysosti jedného z našich učiteľov pokračovalo stretnutie od pondelka rána až do utorka poobedia v priestoroch Medzinárodného centra misijnej animácie (CIAM – International Missionary Animation Centre) v Ríme. V pondelok ráno P. Wodka predstavil zmeny uskutočňujúce sa na pápežských univerzitách vo svetle nových usmernení Kongregácie pre katolícku výchovu a požiadavky Kongregácie redemptoristov kladené na našu Akadémiu. V úvahe pokračoval P. Alfonso Amarante, a to analýzou našich „ľudských zdrojov“ a možnosťami, ktoré sa otvorili nášmu spoločnému apoštolátu v službe univerzálnej Cirkvi a Kongregácii. Dotkol sa aj tém ako správa Akadémie, hospodárske zdroje a aktívna angažovanosť, ktorá sa vyžaduje od redemptoristických učiteľov v priebehu nasledujúcich rokov.

V pondelok popoludní sme sa sústredili na niektoré dôležité body týkajúce sa didaktiky manažmentu. Neskôr sme diskutovali o možných krokoch, ktoré by sa dali podniknúť pri organizácii podujatí ako napr. 70. výročie založenia Akadémie.

V utorok ráno po modlitbe prednášal kardinál Francesco Coccopalmerio, bývalý študent Akadémie – bol veľmi vďačný za formáciu, ktorú dostal od P. Haeringa a P. Caponeho. Zdôraznil, že „Amoris Laetitia“ pred nás stavia morálne výzvy. Medzi prítomnými začala veľmi plodná debata s niektorými zaujímavými teologickými perspektívami, ktoré sa budú rozvíjať.

Druhá časť utorkového ranného programu bola venovaná rozhodnutiam a bodom týkajúcim sa nasledujúcich dvoch rokov, ktoré si vyžadujú našu maximálnu pozornosť a taktiež Strategickému plánu a Plánu pre zlepšenie, ktoré boli vypracované vo svetle agentúry AVEPRO, Externej agentúry Svätej stolice pre akademické hodnotenie pápežských univerzít (External Agency of Academic Evaluation of the Holy See for all Pontifical Universities).

Ukázalo sa, že celé sympózium predstavovalo pre všetkých zúčastnených dôležitú chvíľu na zdieľanie sa, či už v tej ľudskej, duchovnej alebo teologickej oblasti, s pohľadom upretým na nový akademický rok plný intenzívnej práce.

 

Alfonso V. Amarante, CSsR

Preklad: Anna Limáneková

Zdroj: cssr.news

ZDROJ

Výročie vzniku Alfonziánskej akadémie

Viac o seminári a prednášajúcich

Inagurácia roku 2016/2017 (Anglicky)

Milosrdenstvo v alfonziánskej tradícii (Anglicky)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved