Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Konala sa obnova v Londýne

Spoločenstvo zrodené z milosrdenstva

24.-28.11. 2016

Na podnet Slovenskej misie v Londýne päťčlenná výprava zo Slovenska, pod vedením o. Rastislava Dluhého a v zložení spoločenstiev Rieka života a Calvary, pripravila duchovnú obnovu pre Slovákov žijúcich v Londýne. 

Témou obnovy bolo Spoločenstvo zrodené z milosrdenstva. Obnova bola rozdelená do troch častí. V prvej sme hovorili o osobnom zážitku milosrdenstva a o tom, ako ho prežívame v spoločenstve, druhá časť obnovy bola o milosrdenstve v službe, no a v tretej časti sme sa pomodlili Cestu milosrdenstva. Súčasťou obnovy boli aj chvály, sviatosť zmierenia a Eucharistia, ale samozrejme aj budovanie priateľstiev, spoločný čas a oddych. Na obnove sa zúčastnilo vyše 100 ľudí.

Miestne spoločenstvo Slovákov, ktoré sa pravidelne stretáva na modlitbe a formačných stretnutiach, má asi 20 členov a podieľa sa na príprave svätých omší,  na adoráciách, organizuje chvály a pravidelne sa formuje na stretkách. V rámci našej návštevy nám pripravili deň spoznávania Londýna, aby sme toto mesto mohli trochu spoznať aj kultúrne. A tak sme navštívili Trafalgar Square a Národnú galériu. Prešli sme sa okolo Buckinghamského paláca a navštívili časť okolitých parkov. Navštívili sme aj Westminsterskú katedrálu, v ktorej slúži kardinál Vincent Nichols. Videli sme Big Ben, vyskúšali sme anglický dvojposchodový autobus, odfotili sa pri červenej telefónnej búdke, okúsili londýnsku kávu a prešli sa po Tower Bridge…Vrcholom bolo predstavenie Slovenského divadla v Londýne v predvečer nášho odchodu s názvom Migrantská rapsódia, v ktorom sme výborne nahliadli do života Slovákov žijúcich v Londýne.

Alžbeta Živčáková, Rieka Života

IMG_1742-1100x825

Londýn

IMG_1760

Príbuzné články:

Obnova o milosrdenstve v Cliftone (USA)

Obnova o milosrdenstve v Missisauge (Kanada)

Duchovné obnovy na Litve  (2016)

Chvály z Podolínca (1. nedeľa, apríl 2017) záznam z TV LUX

Ekumenická obnova v Edinburghu (Rieka Života a Redemptoristi)

Misie v Kazachstane (2014)

Kazachstan, Rumunsko 2014

Klára Živčáková v Kyrgystane

Afrika – Madagaskar (misijné výjazdy, misie)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved