Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Americkí biskupi potvrdili pokrok v procese blahorečenia Božieho služobníka Isaaca Heckera

Americká konferencia biskupov počas svojho jesenného plenárneho zhromaždenia v Baltimore v dňoch 13. – 16. novembra 2023 okrem iných rozhodnutí dala súhlas na beatifikáciu a kanonizáciu Božieho služobníka Isaaca Thomasa Heckera na diecéznej úrovni.

Isaac Thomas Hecker sa narodil 18. decembra 1819 v New Yorku. Vstúpil do noviciátu redemptoristov a v roku 1849 bol vysvätený za kňaza. V roku 1858 sa páter Hecker spolu s ďalšími tromi americkými redemptoristami snažil založiť anglicky hovoriacu misiu v Spojených štátoch, čo viedlo k ich odchodu z rehole redemptoristov. Vytvorili nové spoločenstvo, Kongregáciu misijných kňazov sv. Pavla apoštola, ktorá je dnes známa ako Misijná spoločnosť svätého Pavla apoštola – otcovia paulisti. Venuje sa evanjelizácii a budovaniu katolíckej komunity v Spojených štátoch.

Páter Isaac Hecker zomrel 22. decembra 1888 po mnohých chorobách, ktoré prekonal v posledných rokoch svojho života. „Zanechal po sebe dedičstvo rozpoznateľnej svätosti, jeho povesť svätosti bola zjavná už za jeho života a dodnes inšpiruje pastoračnú a misionársku horlivosť v Cirkvi,“ uvádza sa v správe Americkej konferencie katolíckych biskupov.

V januári 2008 sa v newyorskej arcidiecéze oficiálne začala arcidiecézna vyšetrovacia fáza procesu blahorečenia a kanonizácie Božieho služobníka Isaaca Thomasa Heckera.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved