Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kardinál Tobin sa nezúčastní XV. Riadneho valného zhromaždenia synody biskupov: Svätý otec vyhovel jeho žiadosti zostať s obyvateľmi Newarku v čase krízy

(21. septembra 2018) Kardinál Joseph W. Tobin, C.Ss.R., arcibiskup z Newarku, dnes oznámil obyvateľom arcidiecézy, že sa nezúčastní XV. Riadneho valného zhromaždenia synody biskupov, ktoré sa začne v Ríme 2. októbra a bude trvať do konca tohto mesiaca. Pápež František ho začiatkom tohto roka požiadal o účasť na tejto dôležitej udalosti v živote Cirkvi.

V liste adresovanom veriacim Newarku kardinál uviedol: „Táto synoda predstavuje jedinečný dôležitý moment v živote Cirkvi a bolo mi cťou byť menovaný Svätým Otcom za účastníka tohto špeciálneho zhromaždenia. Téma Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania je mimoriadne dôležitá pre Cirkev v súčasnosti i v budúcnosti.

„Ako však viete,“ pokračoval,  „arcidiecéza Newarku trpí v dôsledku krízy, ktorá naďalej pretrváva. Po odhaleniach z minulého leta by som si nevedel predstaviť byť v našej arcidiecéze mesiac neprítomný a  vzdialiť sa od ľudí, ktorí mi boli zverení. Po modlitbe a konzultáciách som napísal pápežovi Františkovi a požiadal som ho o udelenie dišpenzu. Ubezpečil som ho však, že pevne podporujem ciele synody a že sa podriadim akémukoľvek jeho rozhodnutiu.“

Ďalej uviedol: „Svätý Otec odpovedal na druhý deň krásnym pastoračným a súcitným listom. Povedal mi, že rozumie, prečo musím zostať blízko domova, a oslobodil ma od povinnosti zúčastniť sa synody.“


Nasleduje text kardinálovho listu:


Bratia a sestry v Kristovi,

píšem, aby som s vami zdieľal svoje rozhodnutie nezúčastniť sa XV. Riadneho valného zhromaždenia synody biskupov, ktoré začne v Ríme 2. októbra a končí koncom mesiaca.

Táto synoda je mimoriadne dôležitou udalosťou v živote Cirkvi a bolo mi cťou byť menovaný Svätým Otcom za účastníka tohto špeciálneho zhromaždenia, ktorého téma Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania je mimoriadne dôležitá pre Cirkev v súčasnosti i v budúcnosti.

Ako však viete, arcidiecéza v Newarku veľmi trpí dôsledkom krízy, ktorá naďalej pretrváva. Po odhaleniach z minulého leta som si nevedel predstaviť byť v našej arcidiecéze mesiac neprítomný a vzdialiť sa od ľudí, ktorí mi boli zverení. Po modlitbe a konzultáciách som napísal pápežovi Františkovi a požiadal som ho o udelenie dišpenzu. Ubezpečil som ho však, že pevne podporujem ciele synody a že sa podriadim akémukoľvek jeho rozhodnutiu.

Svätý Otec na druhý deň odpovedal krásnym pastoračným a súcitným listom. Povedal mi, že rozumie, prečo musím zostať blízko domova a oslobodil ma od povinnosti zúčastniť sa synody budúci mesiac.

Som hlboko vďačný pápežovi Františkovi za jeho pastoračnú starostlivosť voči mne a ľuďom z našej arcidiecézy. Môj záväzok voči nemu – a voči vám všetkým – je využiť október na to, aby sme venovali čas všetkým rozmerom krízy, ktorej čelíme.

14. septembra 2018, Hľa, drevo kríža: Služba modlitby, rozlišovania a nádeje sa konala v katedrálnej bazilike Najsvätejšieho Srdca. Počas tohto slávnostného okamihu v živote našej arcidiecézy som sľúbil, že budeme konať rozhodne, budeme sa zaoberať nespravodlivosťou a hriechmi, ktoré boli spáchané proti našim najzraniteľnejším sestrám a bratom, a uistíme sa, že obete dosiahnu spravodlivosť. Tiež som uznal, že obnovenie dôvery vo vedení našej Cirkvi na všetkých úrovniach si bude vyžadovať autentickú a viditeľnú zmenu.

Jasne si uvedomujem, že samotné slová nestačia. Svojím konaním musíme preukázať, že spravodlivosť bude nastolená. Nikdy viac nedovolíme toto hrozné zneužívanie, ktoré sa stalo tu aj na mnohých ďalších miestach našej Cirkvi. Nikdy viac už nedopustíme „to, čo sa stalo“: dovoliť ľudskú zlobu, hriech alebo pokrytectvo, ktoré nás zaslepujú pred videním pravdy alebo nám zabraňujú konať Božie dielo.

Počas októbra a ďalších mesiacov a rokov urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som viedol túto arcidiecézu cez procesy obnov a zmien, ktoré rozložia štruktúry a systémy umožňujúce alebo podporujúce zneužívanie v akejkoľvek forme. Budem pracovať pre spravodlivosť, uzdravenie a súcit pre všetkých.

Prosím, modlite sa za pápeža Františka a za úspech XV. Riadneho valného zhromaždenia synody biskupov, ktoré sa zaoberá témou Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania. Prosím, modlite sa aj za mňa, aby som s pomocou Božej milosti mohol  pomôcť obnoviť dôveru vo vedenie našej Cirkvi.

Nech sa Matka Ježišova, Matka Cirkvi, naša Matka za nás vždy prihovára a vedie nás ku Kristovmu krížu, našej jedinej nádeji.


S pozdravom v Kristovi,

Kardinál Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
newarský arcibiskup

 

Zdroj: rcan.org

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Redemptoristi na nadchádzajúcej synode vo Vatikáne

Redemptoristi a predsynodálne stretnutie mladých

Synoda pre mladých: List generálneho predstaveného

Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania – BISKUPSKÁ SYNODA 2018 A SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE 2019

“Naša spoločnosť tak veľmi potrebuje mladých ľudí”

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved