Slovo medzi nami
DomovNovinkyRedemptoristi na nadchádzajúcej synode vo Vatikáne

Redemptoristi na nadchádzajúcej synode vo Vatikáne

(Rím) Tlačová kancelária Svätej stolice zverejnila zoznam účastníkov XV.  mimoriadneho valného zhromaždenia biskupskej synody, ktoré sa uskutoční od 3. do 28. októbra 2018.

Medzi účastníkmi budú títo spolubratia redemptoristi:

Za viceprezidenta Únie generálnych predstavených zvolený Fr. Michael BREHL, C.SsR., generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi)

Veľkú Britániu (Anglicko a Wales) zastupuje Jeho Excelencia P. Msgr. Ralph HESKETT, C.Ss.R., biskup Hallam (Anglicko)

Za synodu ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Jeho Excelencia P. Msgr. Bryan J. BAYDA, C.Ss.R., biskup Ukrajinskej Katolíckej eparchie zo Saskatoonu

Ako konzultant Rev. Fr. Sabatino MAJORANO, C.Ss.R., emeritný profesor systematickej morálnej teológie z Accademia Alfonsiana v Ríme

Člen Pápežskej nominácie Jeho Eminencia kardinál Joseph William TOBIN, C.Ss.R., arcibiskup Newarku (Spojené štáty americké) sa na vlastnú žiadosť, ktorej pápež František vyhovel, synody nezúčastní. Dôvodom jeho neúčasti je vážna situácia v arcidiecéze, pre ktorú ju nemôže opustiť.

Prajeme našim spolubratom, aby vykonali dobrú prácu a spolu so sv. Alfonzom sa modlíme za dobrý výsledok tejto celosvetovej cirkevnej udalosti.

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

----
Twitter
Visit Us
Youtube
Soundtier