Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Synoda pre mladých: List generálneho predstaveného

Drahí spolubratia, redemptoristickí spolupracovníci a priatelia,

pozdravujem Vás z Ríma! Posielam Vám ďalší list, no tentokrát je o biskupskej synode na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania, ktorá sa začne 3. októbra.

V sobotu, 15. septembra, Vatikán zverejnil zoznam účastníkov synody. Budú medzi nimi aj traja redemptoristi: biskup Bryan Bayda C.Ss.R., ukrajinský katolícky biskup zo Saskatoon, v Kanade; biskup Ralph Heskett C.Ss.R., z Hallam, v Anglicku; a ja, Michael Brehl C.Ss.R., budem zastupovať Úniu generálnych rehoľných predstavených. P. Sabatino Majorano C.Ss.R., z neapolskej provincie, bol menovaný za poradcu synody.

Opäť nás pápež František prekvapil ohľadom procesu prípravy synody. Ako už viete, rozšíril a spestril tento proces, z ktorého vzišlo Instrumentum laboris. Okrem toho, že na príprave majú podiel biskupské konferencie po celom svete, proces zahŕňal online dotazník, na ktorý odpovedalo tisícky mladých – zo všetkých kontinentov, z rôznych kultúr, náboženstiev (aj nevyznávajúci žiadnu vieru), jazykov a skúseností. Pápež František tiež zvolal mimoriadne stretnutie pred synodou, ktoré sa uskutočnilo v Ríme a stretlo sa na ňom 300 mladých ľudí s tisíckami ďalších, ktorí sa pridali prostredníctvom internetu. Medzi 300 mladými ľuďmi, boli zástupcovia rôzneho veku a skúseností, všetkých hlavných svetových náboženstiev, ktorí prišli z každého kontinentu a rozličných kultúr.

Príprava tejto synody bola veľkou úlohou, ktorá začala proces rozlišovania, ktorý bude podkladom synodálnych diskusií. Mnohí ste sa, rôznym spôsobom, zúčastnili na tomto procese. Ďakujem Vám za to. V posledných mesiacoch sa Únia generálnych predstavených pozorne zaoberala pracovným dokumentom. Zvlášť počas našich stretnutí. Nedávno sa desiati generálni predstavení, poverení účasťou na synode, stretli a spolu sa starostlivo pripravovali na synodu.

Podobne, som sa od júla zúčastňoval na stretnutiach redemptoristických mladých – v Granade, Španielsku a v Canadigua, v USA. Stretol som sa s viac než 700 mladými ľuďmi a pozval som ich, aby mi predostreli ich obavy, nádeje a podnety pre synodu. Mnohí tak urobili. V auguste, v Brazílii, som sa stretol s účastníkmi JUMIRE (redemptoristickí mladí), z ktorých jeden sa zúčastnil na stretnutí v Ríme. Zapôsobilo na mňa, aká dôležitá je táto synoda pre mnohých mladých ľudí. Ich očakávania sú veľké.

Pri práci nad pracovným dokumentom, generálni predstavení sa zvlášť sústredili na požiadavky, ktoré mladí adresovali synode počas obdobia prípravy. Je ich veľmi veľa – dohromady 13 strán. Pozývam Vás, aby ste to mali na mysli, pri reflexii a čítaní pracovného dokumentu.

Mimoriadne ma zasiahla požiadavka, aby Cirkev prešla od pastorácie mladých, k pastoračnej a evanjelizačnej službe s mladými ľuďmi. Prosia synodu, aby naznačila, ako by mohla Cirkev uskutočniť túto zmenu. Niektorí aj ponúkli návrhy, ako to uskutočniť.

Počas celého procesu príprav, mladí žiadali väčšie načúvanie a dialóg zo strany kresťanskej komunity. Chcú sa naplno zapojiť do misie evanjelizácie Cirkvi, potrebujú však, aby ich hlas bolo počuť. Veľmi ocenili celý proces, ktorý predchádzal synode, zvlášť stretnutie v Ríme. Prosia, aby sa takýto proces začal v diecézach, ako aj vo farnostiach, školách a rôznych komunitách.

Mladí a mladí dospelí, ktorí sa zúčastnili na príprave, motivujú Cirkev k tomu, aby sa stala autentickejšou svedeckou komunitou – „vychádzajúcou Cirkvou“, v duchu pápeža Františka a Evangelii gaudium. Mladí chcú viesť dialóg o svojich záležitostiach: sexualita a identita; spoločenská angažovanosť pre zmenu spoločnosti a blízkosť chudobným; ekológia a starostlivosť o náš spoločný domov; inklúzia všetkých mladých ľudí, nielen tých, s ktorými si rozumieme; mimoriadna pozornosť utečencom, migrantom, odlišným kultúram, väzňom, nezamestnaným, ako aj otázka úlohy a možností pre ženy v Cirkvi a spoločnosti. Naliehajú na Cirkev, aby posilnila politiku „nulovej tolerancie“ voči všetkým formám zneužívania. Žiadajú, aby Cirkev podstúpila radikálnu zmenu a obrátenie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa ich sny stali skutočnosťou. Žiadajú, aby Cirkev vytvorila štruktúry, ktoré by to všetko uskutočnili.

Ako členovia redemptoristickej rodiny a misionári povolaní priniesť dobrú zvesť chudobným, nemôžeme ostať hluchí voči týmto požiadavkám. Mal som česť sprevádzať našu misiu evanjelizácie mladých s mladými misionármi, na mnohých miestach Kongregácie. Naďalej budujme na týchto dobrých základoch a vytvorme ešte viac priestoru pre autentický dialóg a misiu, rozlišovanie a sprevádzanie.

Nakoniec Vás, moji bratia a sestry, prosím, aby sa každá komunita a všetci osobne, denne modlili za túto synodu, za našu pastoráciu mladých a za pápeža Františka. Synoda sa začne 3. októbra a skončí 28. októbra. Nech je to čas milosti a nádeje, nech celej Cirkvi ponúkne nové cesty v solidarite s našimi „mladšími“ bratmi a sestrami.

Váš brat vo Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Superior General

Preklad: P. Ján Andrejov C.Ss.R.

Príbuzné články:

Redemptoristi na Synode o mladých, október 2018

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved