Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

František Skonc mal 1. júla primičnú svätú omšu

Počas eucharistickej slávnosti dnes, 24. júna 2017 o 11.30 hod. v kláštornom Kostole sv. Stanislava v Podolínci, prijal diakon František Skonc kňazskú vysviacku z rúk otca biskupa Andreja Imricha. Svoju prvú svätú omšu bude sláviť 1. júla 2017 o 10.30 hod. vo farskom Kostole sv. Vojtecha v Gaboltove.

František Skonc bol prijatý za kandidáta do rehole dňa 12. 3. 2010 v Radvani v Banskej Bystrici.

František Skonc a prijímacia komisia – 12. 3. 2010

Príbuzné články:

Doživotné sľuby Františka Skonca

Mesiac obnovy pred doživotnými sľubmi (Kostolná – Záriečie)

Vyvrcholenie obnovy pred doživotnými sľubmi

Primície Petra Kvetana (Kramáre, jún 2016)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved