Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Peter Kvetan mal na Kramároch svoju prvú svätú omšu

Peter Kvetan (31 rokov) bol vysvätený spolu s diakonom Jánom Jančekom CM (32 rokov) za kňaza dňa 18. 6.2016 o 10:30 v Kostole sv. Vincenta v Bratislave (Ružinov). Primície mal v nedeľu 19.6.o 10.30 na Kramároch. Po omši bolo agapé pre všetkých.

V homílii počas vysviacky biskup Jozef Halko hovoril o odpovedi “Bohu vďaka”, ktorou ľud odpovedá v obrade vysviacky a ktorá zjednocuje ľudí. Je to vyjadrenie vďačnosti za nesmierny dar, ktorou je dar kňazstva pre spoločenstvo, Cirkev a celý svet. Zamýšľal sa nad odpoveďou “Tu som,” ktorou povolaný človek odpovedá pred tvárou Boha: “Nielen my, ale aj Boh hovorí nám “Tu som, som pri tebe, podopieram ťa”…Ježiš nám to hovorí nepretržite.” Biskup Halko v kázni uvažoval aj nad citátmi, ktoré si dvaja kandidáti na kňazstvo vybrali ako motto na svoje primičné oznámenie. Pripomínal slová radosť a dôvera, ktoré dominovali v citátoch a majú dominovať aj v kňazskom živote. Spomenul aj obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorý mal diakon Peter Kvetan CSsR na primičnom oznámení: “Pápež František nedávno pripomenul rímskym kňazom, aby sa vystavili Máriinmu pohľadu.” Ďalej hovoril aj o milosrdnej láske, ktorú Vincent De Paul žil a ohlasoval a odovzdával. Na konci svojho príhovoru vyjadril vďaku za svedectvo, ktoré kandidáti na kňazstvo vyjadrili rozhodnutím pre vysviacku a za ich Amen, ktorým potvrdzujú svoje rozhodnutie v liturgii a v živote.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved