Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dnes vyvrcholí prvá časť prípravy pred doživotnými sľubmi pre európskych redemptoristov

Na Slovensku prvýkrát prebieha mesiac duchovnej obnovy pre redemptoristov Konferencie Európa pred doživotnými sľubmi. V tomto roku sa na celej tejto obnove zúčastňujú 6 redemptoristi z Poľska, Talianska a Slovenska. Okrem redemptoristov pred doživotnými sľubmi boli na obnove v čase od 4. do 16.7 aj 7 kňazi a bratia z Poľska, ktorí slávia 10 rokov od ukončenia prvotnej formácie. Niektorých prednášok sa zúčastnili aj niektorí naši kňazi a bratia.
Prvá časť obnovy sa koná od 4. 7. do 24. 7. V nedeľu sa končí jej prvá časť, ktorá prebieha na Slovensku v našom rehoľnom dome v Kostolnej – Záriečí. Druhá časť sa uskutoční v Krakove, kde od 25.7. do 31.7. budú Svetové dni mládeže a „alfonziánsky deň.“ Mladí redemptoristi budú mať možnosť stretnúť sa aj s generálnym predstaveným, P. Michaelom Brehlom a so Svätým Otcom. Ukončenie mesiaca obnovy bude v Tuchowe 1.-2. 8.; potom budú nasledovať ešte osemdňové duchovné cvičenia pred doživotnými sľubmi.
Hlavným organizátorom a koordinátorom je rektor komunity v Podolínci P. Róbert Režný, ktorý je magistrom novicov a vedúcim formačného sekretariátu v Bratislavskej viceprovincii.
Obnova sa začala 4. 7. o 17:00 slávnostnými vešperami. Počas nich sa všetkým prihovoril predstavený Bratislavskej viceprovincie P. Václav Hypius. 5. 7. bola slávnosť sv. Cyrila a Metoda. 6. a 7. júla  mal príhovory o kráse a výzvach rehoľného života koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek. 8. a 9. júla  o redemptoristickej spiritualite a morálnej teológii prednášal P. Alfonso Amarante z Ríma. Od 11. do 13. júla sa  nad teológiou redemptoristických konštitúcií zamýšľal predstavený Londýnskej provincie redemptoristov P. Ronald McAinsh.
obnova kostolna
obnova kostolna2
obnova kostolna4
Ďalší program:
14.7.- psychológ P. Gendiar SchP – Vzťahy a komunita

15.7.- deň obnovy – Metod Lukáčik, michalovský viceprovinciál

16.7.- P. Peter Hertel –  Vykúpenie v Roku milosrdenstva a v živote redemptoristov

17.7. – Nedeľa Najsv. Vykupiteľa

18.7.P. Hertel – Vykúpenie v Roku milosrdenstva a v živote redemptoristov

19.-20.7.- P. Zamkovský + laici z Rieky života (1 deň v Rodinkove) – Spolupráca s laikmi

21.-23.7. – P. Horáček a P. Michalčík z Pražskej provincie –  Špecifická pastorácia redemptoristov (emigranti, nemocničná pastorácia, farská pastorácia…)

25.- 31.7.- účastníci obnovy v Krakove na SDM a stretnutí s pápežom – 27. 7. deň Alfonziánskej mládeže – P. Marcel Kovaľ

1.-2.8.- Tuchow

2.8.- ukončenie spoločného mesiaca obnovy

6.-14.8. – redemptoristi jednotky Bratislava a Varšava na duchovných cvičeniach v Bielsku-Białej (PL)

15. 8. Doživotné sľuby Františka Skonca v kostole sv. Stanislava v Podolínci (10:30)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved