Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Mesiac obnovy pred doživotnými sľubmi – posledný „slovenský“ týždeň

Posledný „slovenský“ týždeň prípravy na doživotné sľuby prebehol v komornejšej zostave. Šiesti študenti absolvovali prednášky P. Petra Hertela, a P. Michala Zamkovského (Bratislavská viceprovincia), P. Dávida Horáčka a P. Jozefa Michalčíka (Pražská provincia). Študenti sa oboznámili s prácou redemptoristov na Slovensku a v Čechách. Jeden deň strávili s laickými spoločenstvami v Rodinkove. V nedeľu poobede sa skupina redemptoristov presunie do Poľska, kde spoločne absolvujú záver mesiaca obnovy.

Ďalší program:
25.- 31.7.- účastníci obnovy v Krakove na SDM a stretnutí s pápežom – 27. 7. deň Alfonziánskej mládeže – P. Marcel Kovaľ

1.-2.8.- Tuchow

2.8.- ukončenie spoločného mesiaca obnovy

6.-14.8. – redemptoristi jednotky Bratislava a Varšava na duchovných cvičeniach v Bielsku-Białej (PL) – Edward Nocuń a Mariusz Chyrowski

15. 8. Doživotné sľuby Františka Skonca v kostole sv. Stanislava v Podolínci (10:30 hod.)

Obnova pred doživotnými sľubmi

Obnova pred sľubmi

Obnova pred sľubmi

sľuby Ferko Skonc

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved