Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Februárové rodinné chvály v Banskej Bystrici – Radvani

„Oci, aký máme dnes plán?“ pýta sa ma pri sobotňajších raňajkách Matúško. „Dnes poobede ideme do Radvane chváliť nášho Pána Ježiša,“ odpovedám zanietene. „Už zase?! Oci, veď sme tam boli nedávno!“

Našim deťom sa nechce. Zlý sa vždy snaží prekaziť cestu tam, kde nás čaká veľa duchovného ovocia. Nebolo tomu inak ani v sobotu. Zima, neochota, mráz, neúprosne bežiaci čas, to všetko nás chce odradiť, ale Ježiš je „tá voda, čo nás drží nad vodou“. Pri ceste na Hôrku nám rovná cesty, keď sa na ceste stane nehoda. V kostole nás počas modlitby upokojuje. Modlíme sa, aby sme počas tejto služby priniesli obetu chvály – samých seba – naše pocity, očakávania, predstavy. Nech nám zostane iba Ježiš.

Erika víta prítomných a pozýva do chvál všetkých, aj rodičov. Potom už zaznievajú slová „strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac…“. Pieseň nesie názov Tancujem, spievam si, no vedel som o viacerých prechorených, ktorí práve v túto sobotu prišli so sebazaprením a pre Ježiša sú ochotní obetovať svoje hlasivky.

Ďalšou piesňou nás Pán prebúdza ranným slnkom a lúčami, aby nám naša tvár žiarila od Jeho návštevy. Po Mariankinom úvode o treťom zázraku v Káne nás opäť navštevuje Boží služobník, páter Peter, ktorý nám tentokrát bližšie predstavuje postavu proroka: „Ak aj my chceme byť Božími prorokmi, musíme byť na Neho napojení“.

Prichádza Ježiš v Oltárnej sviatosti a my sa napájame na prameň svätosti. Tešíme sa. Aleluuuuja, vchááádza Kráľ!

Po adorácii deti ďakujú Ježišovi do mikrofónu – za rodinu, za to, že tam mohli byť, za kamarátov… a práve k nim a k tým, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, nás Duch Svätý posiela, aby sme mu boli svedkami. A preto v poslednej časti predstavujeme projekt Peter – ako sa môžeme modliť za týchto kamarátov a ohlasovať. Deťom sme potom rozdali papierové trúbky a Marianka nám povedala svedectvo o tom, ako Pán vypočúva modlitbu. Všetci dostávame domácu úlohu – modliť sa za svojich kamarátov a za tých, ktorí nepoznajú Pána Ježiša.

Náš obvyklý záverečný pozdrav „1- 2-3 – JEŽIŠ“ kričíme teraz do všetkých papierových trubiek a na záver ešte spievame „Aké je dobré oslavovať Teba, Pane“.

Každý prišiel na toto chválové stretnutie s vlastnou slohou, ale Ježiš nás spojil v jeden spoločný refrén: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“.

Amen. Tak poďme.

Ján Gyulai, Shekinah – spoločenstvo laikov pri redemptoristoch v Banskej Bystrici – Radvani

 

Príbuzné články:

Decembrové rodinné chvály v Banskej Bystrici – Radvani

Novembrové rodinné chvály v Radvani

Rodinné chvály v Radvani (október 2018)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved