Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Decembrové rodinné chvály v Banskej Bystrici – Radvani

Aj v decembri sme sa v Radvani stretli, aby sme oslávili pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a prišlo na svet medzi nás. Vďaka tomu, sme sa my stali Božími deťmi.

Deti spontánne vstúpili do chvál a spievali, že sú deťmi svetla a z tmy nemajú strach. O chvíľu zhasnú svetlá v celom kostole. Ale nebola to porucha, to sme len chceli upriamiť pozornosť na slovo: „Na neho hľaďme a budeme žiariť.“ Janko nám to ukáže na Lukáškovi, ako na nás žiari Ježiš ako svetlo. V tme zapaľuje malý reflektor, ktorým žiari na Lukáša. Ten sa aj otočí chrbtom, aby ukázal, že my sa môžeme pred svetlom aj ukryť. Ale opäť sa obracia, aby na neho svietilo svetlo. Ježiš – svetlo, my nemusíme urobiť nič. Len sa otočiť tvárou k svetlu a nechať sa ním osvetľovať/premieňať.

O chvíľu z tmy vystúpi eucharistický Ježiš, svetlo svetla a my ostávame v tichu pred ním. Je fascinujúce sledovať, ako Ho deti so zatajeným dychom sledujú. „Ty Pane, viac než slnko žiariš nám. Si svetlom rána, si s nami stále. Ty Pane viac než slnko žiariš nám“ spievame s bázňou.

Páter Peter od paškálu zapaľuje svetielka a odovzdáva ich deťom, ktoré si nim berú do rodín Ježiša.

Po napínavej chvíľke, čo sa to ide diať, kto to má sviatok a oslavu, prichádza Janko s tortou. Ježiš má predsa narodeniny a my to s ním chceme osláviť. Ďakujeme za všetko, čo sme tu zažili a po šťastnom pokriku Ježiš, pokračujeme v oslave na fare. Torta bola skvelá. Užili sme si ešte spoločný čas pri chutnom pohostení.
Rozišli sme sa domov s vďačnosťou, prežiarení Jeho prítomnosťou.

 

Príbuzné články:

Novembrové rodinné chvály v Radvani

Rodinné chvály v Radvani (október 2018)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved